'Gevolgen van reorganisatie jeugdhulp moeten beperkt zijn'

LELYSTAD • Wo 9 december 2020 | 13:15 • Woensdag 9 december 2020 | 13:15

Ouders en kinderen die op dit moment al jeugdhulp krijgen in Lelystad, kunnen er op rekenen dat die hulp het komende halfjaar zo goed mogelijk wordt voortgezet. De gevolgen van de reorganisatie van de jeugdhulp die de gemeente doorvoert moeten voor hen zo beperkt mogelijk zijn. Dat is de inzet van het college van B en W en het Jeugd- en Gezinsteam Lelystad (JGT), zo staat in het zogeheten Transitieplan Jeugdzorg.

Om te voorkomen dat de kosten van de jeugdhulp de pan uit rijzen, heeft de gemeenteraad in juli besloten dat er tot en met 2024 5,9 miljoen euro wordt bezuinigd.
De grootste ingreep is dat de gemeente de leiding overneemt van het JGT. Er wordt een nieuwe Jeugd BV opgericht, die vanaf 1 juli de coördinatie krijgt.

Een 'aanmeldteam' beoordeelt met een nieuwe werkwijze kritischer of kinderen en jongeren wel moeten worden doorverwezen naar specialistische en daardoor vaak dure zorg. Het aantal 'casussen' moet worden teruggebracht van 600 per jaar nu naar 400 in 2024. Dat moet 2,6 miljoen euro aan zorgkosten besparen, de resterende 3,3 miljoen bezuiniging komt uit de anders opgezette organisatie.

Nu al negen ton bespaard op hulp
Een toetsing van lopende hulptrajecten heeft tot begin november al een besparing van 900.000 euro opgeleverd omdat minder uitgebreide hulp vaak ook volstaat. "Het normaliseren van de zorg betekent dat ouders zich gesteund voelen dat gedrag van hun kind helemaal niet zo afwijkend is, maar dat elke puber weleens een lippenstift bij de Hema heeft gestolen", aldus wethouder Madelon van Noort (Mooi Lelystad).

De gemeente en het JGT hebben afgesproken dat de overgangsfase tot de nieuwe Jeugd BV in juli zo soepel mogelijk verloopt. Een zorgpunt in de gemeenteraad is dat al veel ervaren personeel bij het JGT is vertrokken, omdat er straks minder mensen nodig zijn. Zo heeft de directeur haar vertrek per februari aangekondigd.
Het college zegt toe goed in de gaten te houden als door verloop van personeel de zorg in de knel komt, maar legt de verantwoordelijkheid hiervoor tot juli bij het JGT.

Risico
Leefbaar Lelystad is bezorgd dat de Jeugd BV straks te veel met tijdelijk personeel wil werken. Het plan gaat uit van een derde, ofwel elf fte's. Volgens Marianne van de Watering loopt Lelystad daarmee het risico dat mensen elders voor een vast contract kiezen. De wethouder stelt dat het JGT nu ook al deels met flexibele contracten heeft gewerkt, maar het juiste aantal ligt nog niet vast.

De PvdA wil dat het college ouders de komende periode goed informeert over wat er voor hen en hun kind verandert. En dat niet alleen per brief te doen. Wethouder Van Noort zegde toe dat waar nodig ook in persoonlijke gesprekken te zullen doen.

De raad wil de vinger aan de pols houden over hoe overgang naar de Jeugd BV verloopt. De wethouder zegt toe maandelijks met een rapportage te komen. De raad besluit 15 december over het transitieplan.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel