Raad zet 9,3 miljoen aan bezuinigingen op sociaal domein door

LELYSTAD • Vr 3 juli 2020 | 14:27 • Vrijdag 3 juli 2020 | 14:27

Een meerderheid van de Lelystadse gemeenteraad heeft donderdagavond met een bezuiniging van 9,3 miljoen op de jeugdhulp, wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en participatiewet.

Langs de partijlijnen van de aanstaande coalitie, stemden de meeste rechtse partijen voor. PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PVV, Denk, Forum voor Flevoland en Jong Lelystad stemden tegen. Zij vinden dat de bezuinigingen te snel, te veel en te diep ingrijpen. Zij denken dat er ook andere maatregelen mogelijk zijn om op de kosten te besparen.

Zonder ingrijpen tien miljoen tekort
Het college stelde begin juni voor om 5,9 miljoen te snijden in de jeugdhulp; 2,4 miljoen op de WMO en een miljoen op de participatiewet. Bij elkaar 9,3 miljoen. Zonder ingrijpen komt Lelystad jaarlijks structureel tien miljoen tekort op de begroting 'sociaal domein' van 104 miljoen. De aankondiging zorgde voor kritiek bij onder meer het Jeugd- en Gezinsteam (JGT). Dat zei zijn werk niet meer goed te kunnen doen.

De raad diende maar liefst 27 wijzigingen en vijf moties in op het pakket voorstellen om de bezuinigingen te verzachten. Zo stemde een meerderheid voor het voorstel van onder meer ChristenUnie en GroenLinks om het JGT zoveel mogelijk te behouden en onder regie van de gemeente maatregelen tot 2024 zorgvuldig uit te werken. Ook moet er een speciaal fonds komen om tekorten op het sociaal domein te dekken.

Geen plafond voor budget jeugdhulp
De jeugdhulp krijgt voorlopig niet te maken met een grens aan het benodigde budget, hoewel dat op het eerste gezicht wel nodig zou kunnen zijn. Volgens Leefbaar Lelystad en zeven andere partijen kan het instellen van een budgetplafond ten koste gaan van de kwaliteit van de hulp. Wel moeten aanbieders in de jeugdhulp in overleg met de cliënt hun bestaande maatwerk-contracten beëindigen. Een poging van de ChristenUnie en drie andere fracties om dit te voorkomen en de afbouw meer tijd te gunnen werd weggestemd.

Bezuinigingen in WMO verzacht
Het college wilde negen ton snijden in zogeheten maatwerkvoorzieningen van de WMO. Ook op vervoerskosten en woningaanpassingen moest 3,5 ton worden bezuinigd. Een meerderheid steunde SP-moties die deze bezuinigingen verzachten door elders te snijden. Ook blijft de bijzondere bijstand beschikbaar voor mensen die vervoer of aanpassingen niet zelf kunnen betalen.

Bij het anders organiseren van huisbezoeken aan ouderen door de sociale wijkteams moeten ook de ouderenbonden meer worden betrokken, zo vonden het CDA en drie andere fracties. Taboe is ook het bezuinigen op steun aan vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties. Hun rol wordt juist groter als de gemeente een stap terug moet doen. Dus hoort daar ook (financiële) ondersteuning bij, zo vonden zeven partijen in een door Leefbaar ingediend amendement.

Een voorstel van PvdA en vier andere linkse partijen om geen vier ton te bezuinigingen op zorgpreventie en sociale activering haalde het juist weer niet. Dat gold ook voor het voorstel om niet te snijden in de preventie van de schuldhulpverlening. Dat bespaart op korte termijn geld, maar preventie voorkomt juist dat de kosten op den duur voor de gemeente oplopen. Een meerderheid van één stem was het niet met PvdA, D66 en GroenLinks eens.

Het pakket maatregelen moet nu door het nieuwe college worden uitgewerkt. Na hun installatie zaterdag als wethouders worden Jack Schoone (WMO) en Madelon van Noort (jeugdzorg) hiervoor verantwoordelijk. De nog te benoemen opvolger van de overleden John van den Heuvel houdt zich bezig met Werk en Inkomen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel