Rapport: zet poppodium Corneel in de slaapstand

LELYSTAD • Di 22 december 2020 | 7:15 • Dinsdag 22 december 2020 | 7:15

Poppodium Corneel in Lelystad kan in de huidige vorm niet blijven bestaan. Zolang de coronacrisis voortduurt, is het beter het pand aan de Neringweg dicht te houden en na te denken over een nieuwe opzet voor de popcultuur. Dat staat in een rapport van adviesbureau Berenschot aan de gemeente.

Berenschot heeft samen met het Agora Theater, de FlevoMeer Bibliotheek en kunstencentrum de Kubus onderzocht hoe zij efficiënter en goedkoper kunnen samenwerken. De opdracht voor het onderzoek is begin dit jaar gegeven. Sindsdien heeft de coronacrisis de toch al kwetsbare positie van de instellingen ernstig verzwakt. Vooral de Agora heeft het zwaar: zonder steunmaatregelen stevent het theater/bioscoop/congrescentrum dit jaar af op een verlies van een half miljoen euro. Volgend jaar lopen de verliezen naar verwachting verder op.

Corneel in coronatijd niet rendabel
Ook Corneel, onderdeel van de Kubus, is zwaar getroffen. Het poppodium is na de eerste lockdown in de zomer even open geweest. In mei ging men uit van een verlies van 54.000 euro dit jaar, maar dat was voor de nieuwe sluiting.
De hoop is gevestigd op een vaccin, maar als de anderhalve meter-samenleving blijft bestaan, is het onmogelijk om Corneel in het huidige pand rendabel te exploiteren. Er kunnen dan maximaal 32 bezoekers komen.

De drie instellingen doen daarom het voorstel om Corneel voorlopig in de 'slaapstand' te zetten en het podium terug te geven aan de gemeente. Die kan dan nadenken wat ermee moet gebeuren. Volgens directeur/bestuurder Alex van Zijl van de Kubus was hiertoe ook zonder de coronacrisis besloten. Over de huisvesting van Corneel is al langer discussie, omdat de klimaatbeheersing een probleem is.

Kubus wil poppodium afstoten
Bij de keuze om Corneel te sluiten speelt mee dat de Kubus aangeeft het poppodium te willen afstoten. Het wil zich concentreren op de kerntaken kunst- en cultuureducatie. Weliswaar kunnen er in de Kubus popconcerten worden georganiseerd, maar dan moet de zaal wel eerst worden aangepast.

Het risico bestaat dat bands de Kubus niet aantrekkelijk vinden en er niet willen optreden, waardoor Lelystad zijn plek in de popcultuur verspeelt. Als poppodium heeft Corneel (voorheen Underground) de afgelopen jaren in de regio een sterke positie verworven en was tot de coronacrisis financieel gezond.Een alternatief zou zijn dat bands optreden in de kleine zaal van de Agora. Dat levert een impuls op voor samenwerking tussen de culturele instellingen, maar kan afbreuk doen aan de echte popcultuur.

Het liefste zien de drie instellingen dat Corneel een nieuw pand krijgt. Er is overwogen Corneel te verhuizen naar het nieuwe Theaterkwartier, maar hiervoor heeft de gemeente geen geld. Van Zijl heeft zelf eerder geopperd om een pand naast de Jumbo-supermarkt te gebruiken, dat al jaren leeg staat.

Stadsprogrammeur luistert naar inwoners
Het afstoten van Corneel maakt deel uit van een groter plan. De Kubus, Agora en FlevoMeer Bibliotheek willen het cultuuraanbod anders organiseren om zo meer inwoners te bereiken.

Het is de bedoeling dat er vanaf 2022 een stadsprogrammeur wordt aangesteld, die het culturele aanbod op het gebied van muziek, theater en dans voor een heel jaar opstelt. De programmeur gaat hiervoor te rade bij verschillende doelgroepen. Onder het motto 'de stad als podium' moet dit de betrokkenheid van Lelystedelingen bij het aanbod vergroten.

Met actieve marketing moeten er meer bezoekers van binnen en buiten de stad worden aangetrokken en het netwerk met andere instellingen worden verstevigd. In het plan wordt nog gerekend op een rol voor City Marketing Lelystad, maar de gemeenteraad heeft in oktober besloten CML weg te bezuinigen.

Nieuwe opzet kost en bespaart geld
Het werken met een stadsprogramma kost 190.000 euro per jaar, maar daar staan bezuinigingen en besparingen tegenover. Sluiting van Corneel bespaart 360.000 euro, het afstoten (na tien jaar) van een coach voor de amateurkunst bij de Kubus 47.000 euro. Komend jaar kan de Kubus zelf eenmalig 273.000 euro bezuinigen.

Op de Agora valt weinig te besparen. Vanwege de coronacrisis moet daar geld bij. Als het theater volgend jaar de bioscoop kwijtraakt aan Kok Experience, scheelt dat 150.000 euro per jaar aan inkomsten.De FlevoMeer Bibliotheek zit ook middenin een bezuinigingsoperatie en kan niet extra snijden. Intrekken bij het Agora Theater zou geld besparen, maar dat scenario is volgens het rapport onaantrekkelijk en betekent een aderlating voor het stadshart. De hoop is gevestigd op een goedkoper huurcontract voor het pand aan de Promesse, als het huidige in 2024 afloopt.

Op gezamenlijke inkoop kunnen de drie instellingen wel besparen, al doen ze dit al sinds 2012. In totaal kan de gemeente in 2023 één ton en vanaf 2024 minstens twee ton op kunst en cultuur bezuinigen.

Subsidie Corneel voorlopig gegarandeerd
Alex van Zijl benadrukt dat het rapport van Berenschot nog uitgebreid in college en raad moet worden besproken. Het college van B en W komt volgend jaar met een voorstel over het cultuurbeleid. Daarbij zal het rapport worden betrokken. Het college benadrukt dat zolang er geen nieuw besluit is genomen, Corneel tot 2024 kan rekenen op de jaarlijkse subsidie. In 2021 is dat ruim 364.000 euro.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel