Manifest tegen bezuinigingen jeugdhulp

LELYSTAD • Di 16 juni 2020 | 16:25 • Dinsdag 16 juni 2020 | 16:25

Aan de vooravond van het debat over de bezuinigingen van 5,9 miljoen euro op jeugdzorg in Lelystad, heeft het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) dinsdag een manifest overhandigd aan wethouder Nelly den Os. "Een bezuiniging van deze omvang en in dit tempo is onverantwoord. We maken ons grote zorgen," aldus afgevaardigden van de OR van JGT Lelystad.

De tekorten op de begroting voor jeugdhulp in Lelystad lopen al jaren op. Reden voor de gemeente om het mes diep in de financiën te zetten. Van al die miljoenen moet ruim de helft, 3 miljoen, door JGT Lelystad opgehoest worden. Een van de OR-leden: "In Lelystad wonen naar verhouding veel gezinnen die een beroep doen op jeugdhulp. De prijs die zij betalen voor deze bezuiniging is hoog."

Toenemende onveiligheid
OR-voorzitter Corrie Griffioen: "We maken ons zorgen over het stijgend aantal crisissituaties, door het oplopen van wachttijden en toenemende onveiligheid als gevolg. Kortom, wij kunnen niet meer garant staan voor veiligheid en kwaliteit. En aan preventie komen we niet meer toe."

"Bezuiniging op jeugdhulp van deze omvang en dit tempo is onverantwoord"

— Medewerkers JGT Lelystad

OR-lid Jacco Woltjer: "Daarnaast maken we ons zorgen over of we ons vak straks nog wel naar eer en geweten kunnen uitvoeren met behoud van kwaliteit. We zijn bang dat we niet meer naast een gezin kunnen staan en mee kunnen lopen in hun hulpverleningsproces."

'Geef ons de tijd'
Volgens de medewerkers wordt met de bezuinigingen een streep gezet door de eerder gekozen visie en uitgangspunten van de Lelystadse jeugdhulp. Daarin stonden volgens de hulpverleners kwaliteit, aansluiten bij de leefwereld van de gezinnen, ruimte voor professionals en zo normaal mogelijk ondersteuning bieden voorop. "We zijn ons ervan bewust dat we voor een bezuinigingsopdracht staan. JGT neemt graag (samen met andere partijen) haar verantwoordelijkheid. Maar geef ons hiervoor de tijd", geven ze de wethouder mee.

Wethouder Nelly den Os reageerde op de bezorgde medewerkers met de woorden: "Het is belangrijk te vermelden dat wij niet drie miljoen euro bezuinigen op het JGT, maar het domein jeugd duurzaam gaan hervormen en de toegang anders gaan inrichten. Echter, wij beseffen ons dat de voorgestelde koers jeugdzorg in de Aanpak Sociaal Domein een grote verandering is."

Toekomstige zorg
Ze vervolgt met: "Nu ingrijpen is echter noodzakelijk om ook in de toekomst zorg aan kwetsbare kinderen te kunnen blijven leveren. Als college rekenen wij erop dat we ook de komende periode ons gezamenlijk blijven inzetten voor de zorg en ondersteuning voor de gezinnen en jeugdigen in Lelystad die het nodig hebben."

De gemeenteraad van Lelystad discussieert deze dinsdagavond over de bezuinigingen op de jeugdhulpverlening.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel