College wil door met nieuwbouw Werkeiland, raad wil alternatief

LELYSTAD • Di 12 januari 2021 | 22:22 • Dinsdag 12 januari 2021 | 22:22

Het college van B en W van Lelystad wil doorgaan met de nieuwbouwprojecten van projectontwikkelaars Levago en Veldboom Vastgoed op het voormalige Werkeiland Lelystad Haven. Het college heeft hierover dinsdag een besluit genomen, maar de gemeenteraad wil hiervan nog niets weten. De raad wil dat het college naar een andere plek voor de nieuwbouw blijft zoeken.

Dat bleek dinsdagavond tijdens een commissievergadering over het Werkeiland, het oudste stukje van Lelystad. Tegen de nieuwbouw is veel protest van bewoners. Vooral het plan van Levago voor 42 appartementen met drie bouwlagen op het kale middenveld van het Werkeiland oogst kritiek. De bewoners vinden de bebouwing te groot en te hoog en niet passen tussen de oorspronkelijke huizen, waarvan het grootste deel sinds 2017 de status gemeentelijk monument heeft.

Ook is er kritiek op het plan van Veldboom Vastgoed aan de oostzijde van het gebied. Directeur Johannes Flim van Veldboom zegt dat het plan is aangepast en het aantal woningen verminderd van 29 naar 23 appartementen. Zowel de welstandscommissie als de erfgoedcommissie is op hoofdlijnen akkoord, zegt Flim: "Het plan past nu naadloos in het bestemmingsplan".

Gemeente riskeert miljoenensclaims
Het college heeft overlegd met de projectontwikkelaars en juristen of de plannen en het bestemmingsplan alsnog kunnen worden aangepast, zodat hoogbouw niet langer mogelijk is. Wethouder Jack Schoone meldde dat het college hier niet voor voelt. Het bestemmingsplan is immers al elf jaar geleden vastgesteld en op basis hiervan hebben de ontwikkelaars plannen gemaakt. Dat heeft naar hen toe verwachtingen gewekt.

Eén of twee bouwlagen van het plan Levago afhalen, de appartementen vervangen door andere types woningen of beide bouwplannen schrappen leidt volgens Schoone tot schadeclaims van Levago en Veldboom van 1,8 tot 6,4 miljoen euro. De gemeente kan aan claims ontkomen, als de gemeenteraad zou besluiten om het bestemmingsplan te veranderen en de bouwlocaties aan te wijzen als gemeentelijk of Rijksmonument. Die wijziging moet dan wel door de Raad van State worden bevestigd.

Raad wil zoeken naar andere plek voor plan Levago
De gemeenteraad legt zich niet zo maar neer bij de uitleg van het college. Bijna alle fracties hebben grote moeite met het plan Levago en vinden het net als de bewoners te groot. De VVD vindt dat de wethouder moet nagaan of het plan Levago op een andere plek in de stad kan worden gerealiseerd, al dan niet samen met woningbouwcorporatie Centrada. Misschien is hier een grondruil voor nodig. Dan kan er op het Werkeiland een ander project worden gerealiseerd. D66, PvdA, Inwonerspartij, ChristenUnie, Mooi Lelystad, PVV, CDA en GroenLinks gingen hierin mee.

GroenLinks kondigde een motie aan, waarin de raad het college de kaders of voorwaarden meegeeft waaraan de plannen moeten voldoen. Wethouder Schoone vroeg zelf ook om kaders om de vervolggesprekken met Levago en Veldboom te kunnen voeren. Aal gaf hij aan dat Levago wel haast zegt te hebben, omdat de ontwikkelaar al sinds 2006 aan de plannen werkt en ze nu wel eens wil realiseren.

De raad heeft ook kritiek op het plan Veldboom, dat vooral bestaat uit kleine appartementen. D66 noemde het een gemist kans dat er op deze prominente plek kleine huurwoningen worden gerealiseerd.

Bewoners teleurgesteld
Oluf van Oosterom, die namens de bewoners van het Werkeiland insprak bij de commissievergadering, was teleurgesteld over de opstelling van het college: "We zijn verbaasd en verdrietig." Hij vindt dat de bewoners niet serieus worden genomen als het gaat om hun zorgen over de overlast en schade, die bij enkele woningen kan ontstaan door het vele bouwverkeer naar het Veldboom-project.

De raad praat op 26 januari opnieuw over het Werkeiland.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel