Gemeente: Cirwinn hoeft geen milieueffectrapport te maken

ALMERE • Wo 13 januari 2021 | 14:17 • Woensdag 13 januari 2021 | 14:17

Recyclebedrijf Cirwinn hoeft van het Almeerse stadsbestuur geen milieueffectrapport (mer) te maken voor de plannen voor een overslagkade voor betonpuin bij de Blocq van Kuffeler. Dat laat het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad weten. In zo'n milieueffectrapport wordt precies in beeld gebracht wat de nadelige gevolgen voor de natuur zijn als de overslagkade er is.

Vorige week stelde Cirwinn zelf al dat er voor het project geen natuurvergunning nodig is. Daarvoor hadden ze verschillende onderzoeken laten doen door adviesbureaus. Die concludeerden onder meer dat de uitstoot van stikstof beperkt is, de gevolgen voor de flora en fauna minimaal zijn en ook de geluidshinder onder de norm blijft.

De gemeente is het eens met de conclusies die Cirwinn op basis van de rapporten trekt. Cirwinn kan daarom nu zonder een mer de omgevingsvergunning voor de bouw van een overslagkade bij de Blocq van Kuffeler aanvragen.

Verklaring van geen bedenkingen
De aanvraag van deze vergunning moet eerst nog wel langs de gemeenteraad. Die moet besluiten of de activiteiten van Cirwinn op die locatie niet in strijd is met 'de goede ruimtelijke ordening'. Zij gaan zich dus buigen over de vraag of er na de komst van de overslagkade nog wel een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is voor omwonenden. De raad wordt gevraagd om een 'verklaring van geen bedenkingen'.

Omwonenden zeggen al jaren dat een overslagkade bij de Blocq van Kuffeler ongewenst is. Eerdere plannen van Cirwinn en haar voorganger De Vijfhoek strandden al in de gemeenteraad. Ook de provincie heeft steeds bezwaar gehad, omdat de overslagkade vlakbij natuurgebieden zou moeten komen.

Wanneer Cirwinn de omgevingsvergunning gaat aanvragen, is volgens de gemeente onbekend.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel