Cirwinn: kritiek raad op rapporten overslagkade onterecht

ALMERE • Di 19 januari 2021 | 12:47 • Dinsdag 19 januari 2021 | 12:47

Recyclebedrijf Cirwinn uit Almere neemt afstand van het beeld dat het onzorgvuldig te werk zou gaan met de milieuprocedures rond de geplande overslagkade voor betonpuin bij De Blocq van Kuffeler. Het bedrijf vindt kritiek van sommige gemeenteraadsfracties te kort door de bocht. Dat stelt Cirwinn in een brief, die vandaag naar de Almeerse raad is verstuurd.

Partij voor de Dieren, SP, NIDA en PvdA uitten vorige week kritiek op de onderzoeken naar de milieueffecten van de overslagkade. Die zijn door onderzoekbureaus gemaakt in opdracht van Cirwinn. Daaruit bleek dat er geen natuurvergunning en geen milieueffectrapportage nodig zijn. Het college van B en W neemt die conclusie over. De raadsfracties vinden dit als de slager die zijn eigen vlees keurt. Zij pleiten voor een onafhankelijk onderzoek. Bewoners van De Blocq van Kuffeler vinden hetzelfde.

"Politiek moet beter weten"
De bewoners mogen gefundeerd of ongefundeerd reageren, maar de politiek zou moeten weten hoe dit soort procedures in Nederland zijn geregeld", zegt Atto Harsta namens Cirwinn. "Voor een aanvraag moet een serieuze hoeveelheid procedures worden doorlopen. Een plan moet met rapportages worden onderbouwd. Het is in Nederland heel gebruikelijk dat de initiatiefnemer van een project die onderzoeken laat uitvoeren en dat vervolgens het bevoegd gezag, zoals een gemeente, die controleert."

Vanuit de vier raadsfracties klinkt ook kritiek dat "wie betaalt, die bepaalt". Ofwel: de bureaus hebben opgeschreven wat Cirwinn als opdrachtgever wenst. "Dat is zo flauw. Als niet meer is toegestaan dat de initiatiefnemer opdracht geeft voor het onderzoek, dan hebben we straks helemaal geen systeem meer in Nederland", aldus Harsta.

Cirwinn heeft er geen moeite mee dat de effecten door een onafhankelijke partij nogmaals worden getoetst. "Maar dan krijgen we dezelfde uitkomst." De kosten van dat onderzoek zou de gemeente moeten dragen.

"Milieu-effecten zijn klein"
De woordvoerder namens Cirwinn wijst er op dat er geen milieu-effectrapportage voor de overslagkade nodig is, omdat de onafhankelijke bureaus concluderen dat de milieu-effecten zo klein zijn. "Sterker nog: we zien juist natuur- en milieuwinst, omdat er door aanvoer van puin per schip aanzienlijk minder wegtransport van betonpuin plaatsvindt. Dat scheelt uitstoot van kooldioxide. Over dat aspect hoor ik de raad niet."

De bewoners en een deel van de raad vrezen de gevolgen voor de Natura 2000-gebieden als de Oostvaardersplassen en het Markermeer. De onderzoeken benadrukken dat dit geen kwetsbare, stikstofgevoelige natuurgebieden zijn. Het meest gevoelige natuurgebied is het Naardermeer op veertien kilometer afstand.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel