Gemeente blokkeert opnieuw woningbouw Golfresort

LELYSTAD • Wo 31 maart 2021 | 20:25 • Woensdag 31 maart 2021 | 20:25

De gemeente Lelystad heeft een aanvraag van projectontwikkelaar Unigolf voor de bouw van 138 woningen op het Flevo Golfresort afgewezen. Het college van burgemeester en wethouders blijft op het standpunt staan dat de woningbouw niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Dat heeft het college dinsdag besloten.

Over de bouwplannen wordt al een paar jaar gesproken. Unigolf wil 116 huizen bouwen op waar zich nu nog negen van de achttien holes golfbaan bevinden, tussen het Golfresort en de wijk Golfpark. Nog eens 22 huizen zouden er aan de noordzijde moeten komen. Unigolf wilde het aantal holes halveren tot negen, omdat de grote baan financieel te duur werd. Sinds januari is de gehele baan gesloten.

Het vorige college heeft al in 2018 gezegd dat het plan onacceptabel is, omdat er dan meer woningen in het gebied komen dan eerder is afgesproken. Unigolf vond de uitleg onduidelijk en diende daarom in oktober een ontwerp omgevingsvergunning in, om zo de gemeente te dwingen tot een onderbouwd besluit. Het college heeft dat nu gedaan.

Gemeente wilde 22 huizen en appartement toestaan
Volgens de gemeente heeft zij eerder aan Unigolf aangeboden om wel de 22 woningen te bouwen, in combinatie met het inrichten van appartementen in het clubgebouw van de Golfclub Flevoland. Beide voorstellen zijn volgens wethouder Jack Schoone door Unigolf afgewezen. Op zijn beurt wil het college vasthouden aan het concept van wonen aan de golfbaan. "Dat is waarvoor mensen voor deze wijk hebben gekozen", aldus Schoone. Eerder werden gemeente en ontwikkelaar het al niet eens over de grond van het resort. Die wilde de gemeente in onderhoud en beheer nemen, maar dan zou die gratis moeten worden overgedragen.

Voor de gemeente speelt ook mee dat de bewoners in het Golfresort en Golfpark verdeeld zijn over de bouwplannen. De bewonersvereniging Flevo Golfresort zegt dat er een meerderheid voor het plan Unigolf is, maar een initiatiefgroep beweert het tegenovergestelde. Ook in het Golfpark is er veel weerstand. "Dat maakt het voor ons heel lastig om één standpunt te bepalen", zegt de wethouder.

Golfclub deed dringende oproep
De Golfclub Flevoland deed in februari een dringende oproep aan de gemeente en Unigolf om met elkaar in gesprek te gaan en de patstelling te doorbreken. Zonder oplossing zou de gesloten golfbaan binnen enkele maanden door achterstallig onderhoud onbruikbaar worden. De Golfclub is voor een negen holes baan en denkt die zelf winstgevend te kunnen beheren. De club vindt het aantal van 138 huizen in het plan Unigolf te veel.

Wethouder Schoone erkent dat Lelystad graag extra woningen wil bouwen en dat de behoefte groot is, "maar 138 is voor ons te veel op die plek. Ook vanuit het oogpunt van de verkeerseffecten op de Houtribweg is een nieuwe woonwijk op die plek ongewenst. Die zorgt voor honderden extra verkeersbewegingen per dag op een weg die al steeds drukker wordt."

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Unigolf kan hierop in een zienswijze bezwaar aan tekenen. De gemeente Lelystad houdt er rekening mee dat de kwestie tot aan de Raad van State zal worden uitgevochten.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel