Gemeenteraad: definitief geen bezwaar tegen kabelbaan over A6

ALMERE • Do 8 april 2021 | 22:52 • Donderdag 8 april 2021 | 22:52

De gemeenteraad van Almere heeft donderdagavond de aanleg van de kabelbaan over de A6 definitief goedgekeurd. Een meerderheid van de raad besloot daartoe middels het afgeven van een zogeheten verklaring van geen bedenkingen (vvgb) Zo'n verklaring is nodig voor de gemeente om de kabelbaan te mogen plaatsen.

In oktober 2020 besloot de gemeenteraad al een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanleg van een tijdelijke kabelbaan op het Floriadeterrein. Daar kwam een gedoogbesluit bij, zodat men al kon beginnen met de aanleg van de kabelbaan. Die ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft een aantal weken in oktober en november 2020 ter inzage gelegen en toen werden er geen zienswijzen ingediend.

Normaal betekent dat dat het ontwerp automatisch definitief wordt, zonder tussenkomst van de raad. Maar dat gaat dit keer toch iets anders. Want er kwam wel een zienswijze binnen die buiten de gestelde termijn werd ingediend. Deze indiener maakte bij de Raad van State bezwaar tegen de bouw van de kabelbaan, omdat deze versneld werd aangelegd zonder vergunning. Volgens die indiener meet de gemeente daar met twee maten, omdat inwoners van de stad voor elk initiatief eerst alle vergunningen rond moeten hebben voordat zij ergens aan mogen beginnen.

'Onbehoorlijk bestuur'
Het gemeentebestuur wilde bij monde van wethouder Jan Hoek (GroenLinks) de afgifte van de verklaring van geen bedenkingen opnieuw onder de aandacht brengen tijdens de gemeenteraad. Een aantal partijen, waaronder de PVV en de Partij voor de Dieren (PvdD) verwijten het college dat dat de ingediende zienswijze met opzet niet is meegenomen. Volgens fractievoorzitter Jesse Luijendijk van de PvdD getuigt die handelswijze van 'onbehoorlijk bestuur'. Toon van Dijk van de PVV noemde het een 'schertsvertoning' met als doel alle kritiek van burgers te stoppen.

Wethouder Hoek zei niet te willen vervallen in een welles-nietes-discussie en verzekerde de raad dat er nergens sprake is geweest van enige opzet. Toen er over het voorstel voor het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen werd gestemd, stemden 28 raadsleden voor en 13 tegen. Met het afgeven van de vvgb door de raad kan de omgevingsvergunning, die op 18 juni 2020 is aangevraagd, worden afgehandeld. Bij een positief besluit wordt zo de aanleg van de kabelbaan gelegaliseerd. Daarmee ontstaat rechtszekerheid voor aanvrager en belanghebbenden.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel