Gemeente en provincie lobbyden bij minister voor steun voor datacenter

ZEEWOLDE • Ma 6 december 2021 | 16:33 • Maandag 6 december 2021 | 16:33

De gemeente Zeewolde en provincie Flevoland hebben er bij toenmalig minister Eric Wiebes op aangedrongen dat hij zijn steun zou uitspreken voor de komst van het grote datacenter van Meta in Zeewolde.

Het zijn de gemeente en provincie die uiteindelijk moeten beslissen over de komst van het complex van de Facebook-eigenaar, maar zonder steun van het Rijk zouden de plannen op voorhand al onhaalbaar zijn.

Vrijdag bleek dat Wiebes een speciale aansluiting voor het datacenter op het hoogspanningsnet regelde. Dit ondanks enorme capaciteitsproblemen op het stroomnet en bezwaren van de ambtelijke top en netbeheerder TenneT. De informatie kwam naar buiten na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door dagblad De Telegraaf.

Te lezen valt ook dat Algemene Zaken, het ministerie van minister-president Mark Rutte, "heeft aangespoord tot snelheid in het proces" rond het datacenter.

'Steun is essentieel'
Bij de vrijgegeven documenten zit een brief die ondertekend is door de Flevolandse Commissaris van de Koning Leen Verbeek en burgemeester Gerrit Jan Gorter van Zeewolde. "Wij benadrukken dat uw steun en meedenkkracht op een aantal hierboven toegelichte aspecten essentieel is", zo staat er te lezen.

In de brief schetsen ze verschillende positieve aspecten die de komst van het datacenter volgens hen met zich meebrengt. Zo benoemen ze werkgelegenheid en de mogelijkheid om restwarmte van het datacenter in te zetten voor het verwarmen van huizen. Het datacenter biedt volgens de twee partijen "unieke kansen om het regionale ecosysteem te diversifiëren en om digitale en duurzame transities te versnellen."

Het nieuwe onderstation dat speciaal voor het datacenter wordt gebouwd, biedt volgens de provincie en gemeente ook voor andere bedrijven in de omgeving uitkomst. Het stroomnet is overvol, waardoor levering of de mogelijkheid tot teruglevering van energie niet langer vanzelfsprekend is. De uitbreiding van de capaciteit biedt niet alleen voor Meta ruimte, zo is de boodschap.

Bedenkingen bij ambtenaren
Topambtenaren blijken juist grote vraagtekens te hebben gezet bij de uitzondering die voor Meta wordt gemaakt. Ze noemen het een fundamentele afwijking van de normale relatie tussen het ministerie en netbeheerder TenneT. Bovendien kan het tot gevolg hebben dat ook andere bedrijven ook een dergelijke behandeling gaan vragen en dat TenneT dit dan niet meer kan afwijzen.

Niet alleen als het gaat om de uitzondering op het stroomnet zijn ambtenaren kritisch. De economische meerwaarde wordt omschreven als 'relatief beperkt.' Vestiging in Zeewolde is daarnaast ook niet in lijn met het bestaande beleid dat grote datacenters aan de randen van Nederland gevestigd dienen te worden.

Emmen wilde het datacenter ook
Uit de vrijgegeven documenten blijkt verder dat ook de regio Emmen het Facebook-datacenter wel wilde binnenhalen. Daar zou het volgens ambtenaren beter gepast hebben.

In de ambtelijke stukken wordt bij herhaling opgemerkt dat niet het Rijk, maar uiteindelijk 'decentrale overheden' moeten beslissen of een datacenter zich ergens mag vestigen. In dit geval zijn dat dus de gemeente Zeewolde en provincie Flevoland. Maar het Rijk had de plannen wel kunnen dwarsbomen.

Zo bezit het Rijksvastgoedbedrijf grote gedeelten van de grond waar het datacenter gepland is. Binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Rijksvastgoedbedrijf werd in eerste instantie terughoudend gereageerd op het idee om de grond te verkopen aan de gemeente om zo het datacenter mogelijk te maken. Verkoop van landbouwgrond past namelijk niet binnen het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel