Gemeente Almere geeft ruzie rond Floriade-woonwijk toe

ALMERE • Vr 23 september 2022 | 16:28 • Vrijdag 23 september 2022 | 16:28

De gemeente Almere geeft toe dat er een conflict is ontstaan over de bouw van de woonwijk Hortus. Die wijk komt op de plek van het huidige Floriadeterrein. Op verschillende punten bestaat er een groot verschil van inzicht met projectontwikkelaar Weerwater CV.

Zolang de partijen het niet met elkaar eens zijn, kan wat de gemeente betreft niet begonnen worden met de aanleg van Hortus. Daardoor dreigt de woningbouw op de lange baan te komen.

Grote meningsverschillen
Het feit dat de gemeente en Weerwater CV ruziën werd twee weken geleden voor het eerst gemeld door Omroep Flevoland. De betrokken partijen wilden op dat moment nog maar weinig over de situatie kwijt. In de beantwoording van schriftelijke vragen gesteld door de PVV komt de gemeente nu met meer details.

Weerwater CV?
Voor de bouw van de Floriade-woonwijk Hortus heeft de gemeente in 2018 al een contract gesloten met projectontwikkelaar Amvest. Later is ook bouwbedrijf Dura Vermeer daarbij aangehaakt. Zij werken nu samen onder de naam Weerwater CV.

Compact bouwen vs. woningen uitsmeren
Het college van B en W zegt vast te willen houden aan het plan voor een compacte stadswijk, bestaande uit 660 woningen. Een groot aantal kavels blijft dan onbebouwd en groen. Dat biedt later kansen om meer dan 660 woningen in het gebied neer te zetten.

De projectontwikkelaar heeft volgens de gemeente andere ideeën. "In de (informele) plannen van Weerwater CV wordt de uitbreiding van het woningbouwprogramma voornamelijk gevonden op Weerwatereiland, Utopia, en in de minder aantrekkelijke Alleezone en Zuidzone."

De gemeente zegt dat dit negatief uitpakt voor de compactheid van het gebied, het aandeel groene kavels, de woonkwaliteit, en de plannen voor zonneweiden. Maar bovenal is het van invloed op de mogelijkheid om later meer woningen in het gebied te bouwen, en daarmee als gemeente extra geld te verdienen.

Weerwater CV lijkt de woningen over een groot gebied uit te willen smeren, terwijl de gemeente juist wil dat er compact gebouwd wordt.

"Weerwater CV onttrekt zich aan haar primaire verantwoordelijkheid"

— Gemeente Almere

Wie gaat betalen voor het groenonderhoud?
Ook over andere zaken zijn de gemeente en Weerwater CV het niet met elkaar eens. De gemeente houdt vast aan het standpunt dat Weerwater CV verantwoordelijk is voor het in stand houden van de groenstructuur van het Floriadeterrein. De gemeente suggereert dat dit echter op het bordje van de bewoners terecht gaat komen en noemt dit 'ongewenst.'

Problemen zijn er verder als het gaat om de vraag hoe om te gaan met parkeren en het opwekken van duurzame energie. "Weerwater CV onttrekt zich naar de mening van ons op deze punten aan haar primaire verantwoordelijkheid", zo schrijft de gemeente.

"Weerwater CV ging in haar definitieve inschrijving bijvoorbeeld uit van 56.000 m² zonneweiden in de Alleezone. En geluidswerende bebouwing langs de A6 is in de uitvraag van de tender als verplichting opgenomen. Beide punten rekent Weerwater CV echter niet langer tot haar verantwoordelijkheid."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel