Geen nieuwe eilanden in IJsselmeergebied meer mogelijk

FLEVOLAND • Zo 27 november 2022 | 12:44 • Zondag 27 november 2022 | 12:44

In de plannen die het kabinet vrijdag presenteerde om de klimaat- en milieudoelen te halen en de uitstoot van stikstof terug te dringen, staat dat er geen mogelijkheden meer zijn om nieuw land te winnen in het IJsselmeergebied. De functie als zoetwaterbuffer wordt namelijk groter. Deze koers van het kabinet haalt mogelijk een streep door onder meer plannen van de gemeente Lelystad om eilanden voor de kust te creëren.

Het IJsselmeer moet in de toekomst vaker ingezet worden om West-Nederland van zoet water te voorzien in droge periodes. Om dat te kunnen realiseren moet het waterpeil meer kunnen fluctueren. Nu mag dat in een jaar maximaal 20 centimeter zijn, in de toekomst wordt dat 50 centimeter.

Het IJsselmeergebied omvat het IJsselmeer, het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren Gooimeer, Eemmeer, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer, Drontermeer, Vossemeer, Ketelmeer, Ramsdiep, Zwarte Meer, Kadoelermeer en het Vollenhovermeer.

Om de functie als waterbuffer verder te garanderen mogen er geen eilanden meer worden aangelegd in het IJsselmeergebied. De enige uitzondering is overstroombare natuur. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de toekomstvisie van de gemeente Lelystad ingewikkeld. Daarin staat namelijk dat er tientallen eilanden voor de kust moeten komen, niet alleen als natuur maar ook om te wonen en te recreëren. In de kabinetsplannen staat dat ook buitendijks bouwen op bestaand land aan banden wordt gelegd.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel