Fackeldey en Hofstra nieuwe gedeputeerden

FLEVOLAND • Ma 26 maart 2018 | 17:07 • Maandag 26 maart 2018 | 17:07

Jop Fackeldey (PvdA) en Harold Hofstra (ChristenUnie) worden de nieuwe gedeputeerden van de provincie Flevoland. Een meerderheid van Provinciale Staten moet daar nog wel mee instemmen.

Wethouder uit Lelystad


Jop Fackeldey is nu nog wethouder in de gemeente Lelystad. Een van zijn werkgebieden is de ontwikkeling van Lelystad Airport. Hij krijgt als gedeputeerde onder meer de portefeuille Klimaat en Energie. Dat zijn de onderwerpen waar de opgestapte SP-gedeputeerde Ad Meijer over ging.

''Ik ben toch wel een beetje verslaafd aan het openbaar bestuur''

— Jop Fackeldey

Eind april stopt de politicus als wethouder in Lelystad. Hij stond ook als lijstduwer op de kieslijst van de PvdA in Lelystad, maar kreeg zo veel voorkeurstemmen dat hij recht had op een raadszetel. Daarvan had hij van tevoren al afgezien. Fackeldey wilde het eigenlijk rustig aan gaan doen na zijn afscheid, maar "er was vraag naar iemand die direct aan de slag kon gaan en bestuurlijke ervaring heeft", aldus de wethouder. "Ik ben toch wel een beetje verslaafd aan het openbaar bestuur."

Bestuursadviseur in Lelystad


Harold Hofstra is nu nog fractievoorzitter van de ChristenUnie in Provinciale Staten. In het dagelijks leven werkt hij als bestuursadviseur bij de gemeente Lelystad. Hij adviseert de wethouders Elly van Wageningen en Ed Rentenaar.

"Als we als ChristenUnie kunnen bijdragen dan doen we dat"

— Harold Hofstra

"Als ChristenUnie willen we verantwoordelijkheid nemen", zegt Hofstra. Hij wordt de eerste gedeputeerde in Flevoland namens de ChristenUnie. Hij krijgt onder meer de Oostvaardersplassen in zijn portefeuille. "Dat is geen onderwerp waarvan je zegt 'dat doen we even''', aldus politicus. "Als we als ChristenUnie kunnen bijdragen dan doen we dat."

Snelle installatie 


Hofstra wordt nog deze week geïnstalleerd. De installatie van Jop Fackeldey is op 18 april, twee dagen voor zijn afscheid als wethouder.

Namens de VVD, CDA en D66 blijven Jaap Lodders, Jan-Nico Appelman en Michiel Rijsberman de gedeputeerden. Dit drietal nam onlangs ontslag omdat zij niet konden samenwerken met SP-gedeputeerde Ad Meijer. Uiteindelijk zijn Lodders, Appelman en Rijsberman in het politieke spel blijven zitten en vertrok Meijer. Het drietal wordt deze week opnieuw geïnstalleerd. De deelnemende partijen in het college hebben een meerderheid in Provinciale Staten.

Voorgestelde portefeuilleverdeling


Jaap Lodders (VVD)
Eerste loco
• Ruimtelijke ordening
• Wonen
• Mobiliteit (exclusief Openbaar Vervoer)
• Amsterdam Lelystad Airport
• Schaalsprong Almere/RRAAM
• IJsseldelta-Zuid
• Rijksvastgoedbedrijf
• Water
• Sport
• OMALA N.V. (inclusief C.V. Airport Garden City); tevens gedeputeerde Appelman

Jan-Nico Appelman (CDA)
Tweede loco
• Economische Zaken
• Maritieme Strategie:
   - Flevokust
   - Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF)
   - Kornwerderzand
• Landbouw en Visserij
• Nieuwe Natuur
• Floriade
• Hoger onderwijs
• OMALA N.V. (incl. C.V. Airport Garden City); tevens gedeputeerde Lodders
• Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V.
• Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland; tevens gedeputeerde PvdA/CU
• Bestuurlijk Overleg Platform Economie Metropoolregio Amsterdam

Michiel Rijsberman (D66)
Derde loco
• Recreatie en Toerisme
• Gebiedspromotie
• Nationaal Park Nieuw Land
• Kunst en cultuur
• Europa:
   - Comité van Regio’s
   - Huis van de Nederlandse Provincies
   - Coördinatie Interreg en Assembly of European Regions
• Markermeer-IJmeer
• Bestuurlijke Zaken:
   - Flevolandse samenwerkingsagenda
   - Bestuurlijke vernieuwing
   - Coördinatie Verbonden Partijen
   - Coördinatie Interbestuurlijk Toezicht
• Digitale infrastructuur buitengebied
• Communicatie
• ICT2

Jop Fackeldey (PvdA)
Vierde loco
• Klimaat en energie
• Openbaar Vervoer
• Milieu
• Vergunningverlening, toezicht en handhaving
• DE-on
• IPO Bestuur
• IPO BAC Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
• IPO BAC Energie
• Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (Vz Bestuur)
• N.V. Afvalzorg Holding
• Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland; tevens gedeputeerde Appelman

Harold Hofstra (ChristenUnie)
Vijfde loco
• Financiën
• Krachtige Samenleving
• Vitaal Platteland:
   - POP3
   - Fonds leefbaarheid landelijk gebied
• Natuur en Landschap
• Dierenwelzijn
• IPO BAC Vitaal Platteland
• IPO BAC Financiën en E-provincies
• Alliander N.V.
• N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten
• Vitens N.V.
 

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel