Lelystad zet rem op jeugdhulp

LELYSTAD • Di 29 oktober 2019 | 12:16 • Dinsdag 29 oktober 2019 | 12:16

De gemeente Lelystad gaat daadwerkelijk de rem zetten op het aantal kinderen dat jeugdhulp kan krijgen. Die stap is onvermijdelijk, omdat de tekorten op de begroting voor de jeugdhulp anders de pan uit rijzen.

Dat meldt het college van B en W in een nota aan de gemeenteraad, die dinsdagavond in de raad wordt besproken.

In september kondigde wethouder Nelly den Os (PvdA) al aan dat de gemeente de komende jaren miljoenen tekortkomt op de jeugdhulp. Dit jaar geeft de gemeente om kinderen en jongeren te helpen 3,2 miljoen euro meer uit dan er beschikbaar is. Volgend jaar loopt het tekort op tot 3,8 miljoen. In de jaren tot 2023 stijgt het tot boven de vier miljoen.

Het tekort heeft meerdere oorzaken. Zo neemt het aantal Lelystadse kinderen dat dure hulp nodig heeft toe, terwijl de gemeente van het Rijk steeds minder geld krijgt. Volgend jaar gaat het om 2,4 miljoen minder dan dit jaar. Dit probleem speelt ook in veel andere gemeenten.

Pakket aan bezuinigingen
De afgelopen maand heeft de gemeente onderzocht hoe het probleem moet worden aangepakt. Het college komt nu met vier voorstellen, die volgend jaar bij elkaar 3 tot 4,5 miljoen euro opleveren:
- De jeugd en gezinsteams (JGT's) moeten minder kinderen tot de jeugdhulp toelaten. Meer kinderen moeten met informele zorg worden geholpen. De teams moeten binnen hun budget blijven. Hulp kan misschien via andere fondsen (zorgverzekeraars, wet langdurige zorg) worden betaald.
- Het geld dat voor jeugdhulp in het onderwijs wordt ingezet, wordt kritisch bekeken. Alleen kinderen die aantoonbaar niet zonder kunnen, krijgen hulp via de jeugdpreventie en sociaal-maatschappelijk werkers.
- Er worden minder kinderen toegelaten tot de jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Huisartsen mogen minder vaak doorverwijzen naar dure zorgaanbieders. Wie wel jeugd GGZ krijgt, wordt minder lang behandeld.
- Het aantal kinderen dat met maatwerk-hulptrajecten wordt geholpen, moet omlaag. Dat betekent kortere begeleiding. Zorg waarover vooraf geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, wordt beperkt.

Nieuwe maatregelen niet uitgesloten
"Gezien de enorme opgave waar we voor staan om de jeugdhulp in lijn te brengen met de rijksbijdrage, vinden we het acceptabel om kritischer te kijken naar de jeugdhulp en de toegang tot de jeugdhulp meer te begrenzen", schrijft het college in een toelichting op de maatregelen.
Het college sluit nieuwe maatregelen niet uit, omdat de situatie rond de jeugdhulp constant in beweging is.

De bezuinigingen worden de komende maanden uitgewerkt en besproken met de Cliëntenraad Sociaal Domein. Daarin zitten vertegenwoordigers van ouders en patiënten. In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt het plan door het college vastgesteld.

Het vorige college heeft ook geprobeerd om op de kosten te besparen door meer kinderen via minder dure zorg te helpen. Zorgaanbieders reageerden toen dat dit vaak niet mogelijk is, omdat veel kinderen met complexe problemen kampen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel