Minister: stikstof-constructie Windplan Groen mag

DRONTEN • Vr 15 november 2019 | 16:20 • Vrijdag 15 november 2019 | 16:20

De constructie die Windplan Groen bij Dronten gebruikt om ondanks de strengere stikstofregels door te kunnen met de bouw van een windpark, is toegestaan. Dat zegt minister Carola Schouten in haar antwoorden op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren.

De initiatiefnemers voor Windplan Groen besloten onlangs om twee voormalige pluimveehouderijen tijdelijk weer in bedrijf te nemen. Op het moment dat de bouw van het windpark start, worden die bedrijven permanent stilgelegd ter compensatie van de stikstof die vrijkomt bij de bouwwerkzaamheden.

Kamerlid Frank Wassenberg van de PvdD wilde van de minister weten of de verleende vergunning geldig is volgens de stikstofregels die op 8 oktober golden. Ook wil hij weten of het werkelijk nodig was om daadwerkelijk 20.000 eenden op het bedrijf onder te brengen, alleen maar om de bedrijfsactiviteiten over een tijd weer te kunnen staken. De Partij voor de Dieren spreekt van een bizarre en onwenselijke constructie om – op papier – aan de regels te voldoen. De partij stelt dat er onnodig extra dierenleed is veroorzaakt en onnodig extra stikstof wordt uitgestoten.

Binnen de grenzen
Volgens de minister heeft de provincie Flevoland als bevoegd gezag al beoordeeld of de natuurvergunning kon worden verstrekt. De minister stelt, net als de provincie, dat de vergunninghouder geheel binnen de grenzen van de vergunning werkt. Het is aan hem zelf om te besluiten of en wanneer hij dieren in de bestaande stallen plaatst.

Omdat de dieren op de peildatum van 10 oktober in de stallen aanwezig waren, mag de stikstofuitstoot van de stallen straks ingeruild worden tegen de uitstoot die de bouw van het windpark veroorzaakt. Omdat de vergunning voor intensieve veehouderij op dat moment voor de beide bedrijven wordt ingetrokken, is er volgens de minister gedurende de looptijd van het windpark bovendien sprake van een permanente verlaging van de uitstoot rond de percelen.

De Partij voor de Dieren vroeg de minister om in te grijpen, zodat de constructie niet vaker zal worden toegestaan. Volgens de minister is het onwaarschijnlijk dat vergelijkbare casussen op grote schaal hebben plaatsgevonden. Zij wijst er verder op dat sinds 11 oktober bij verzoeken om uitruil van stikstofregels wel wordt uitgegaan van de feitelijk benutte ruimte van een vergunning.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel