Staten Overijssel steunen intrekken contract Keolis

FLEVOLAND • Wo 8 juli 2020 | 22:20 • Woensdag 8 juli 2020 | 22:20

Een meerderheid van Provinciale Staten van Overijssel staat achter het voornemen van de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland om het contract met busvervoerder Keolis in te trekken. "Het besluit is het enige juiste: fraude mag niet lonen", vatte de PVV het standpunt van diverse fracties samen.

Terwijl Provinciale Staten van Flevoland pas na de zomer over Keolis praten, hield Overijssel woensdagavond al een extra vergadering. Daarin werd het voorgenomen besluit besproken om de aanbesteding voor het streek- en stadsvervoer van Keolis vanaf december in te trekken. In dat contract zit ook het stadsvervoer in Lelystad vanaf september volgend jaar.

"We voelen ons, om het plat uit te drukken, besodemieterd."

— Bert Boerman, gedeputeerde Overijssel


Gedeputeerde Bert Boerman zei dat de drie provincies niet anders konden, omdat Keolis vals heeft gespeeld door geheime afspraken te maken met busfabrikanten. "Keolis had de aanbieding niet gekregen als de informatie in de sideletters bekend was geweest. Er is vals gespeeld. We voelen ons, om het plat uit te drukken, besodemieterd. Een eerlijk speelveld staat boven alles."

Daar waren bijna alle fracties het mee eens. Wel wilde de Partij voor de Dieren weten of de drie colleges wel een zorgvuldige afweging hebben gemaakt tussen het belang van integriteit, en het belang van de reiziger en de kwaliteit van de dienstverlening. "De gevolgen van de reiziger lijken ondergeschikt te zijn gemaakt. Niet elke inbreuk op integriteit van een medewerker van een bedrijf is van voldoende orde van grootte om de belangen van de reiziger altijd te overrulen", aldus PvdD-Statenlid Luuk Folkerts. Boerman verzekerde hem dat die afweging zorgvuldig is gemaakt.

De ChristenUnie wilde weten waarom de provincies niet een forse boete hebben opgelegd, zodat het bedrijf het contract toch zou kunnen uitvoeren. Keolis had een boete van 45 miljoen kunnen krijgen, maar Boerman zei dat deze clausule niet van toepassing was voor de aanbestedingsfase.

Provincies verwachten geen nieuwe argumenten van Keolis
Keolis heeft tot eind juli de tijd om bezwaar tegen het besluit aan te voeren. Dat is bewust gedaan, zegt Boerman, zodat de provincies bij eventuele juridische vervolgstappen sterker staan. Hij heeft niet de verwachting dat het bedrijf met nieuwe argumenten komt die de provincies op andere gedachten zullen brengen. De PVV vroeg om vasthoudendheid: "We moeten niet toegeven aan de zoete woorden die Keolis in haar zienswijze schrijft."

Mocht Keolis eind juli of begin augustus de aanbesteding definitief verliezen, dan moeten andere vervoersbedrijven dus inspringen. Het lopende contract voor Overijssel vervalt immers in december en er moeten wel bussen blijven rijden tussen de drie provincies, waaronder die naar Noordoostpolder, Urk, Dronten en Lelystad.

Buslijnen tussen Flevoland en Overijssel
71 Emmeloord - Vollenhove
75 / 76 Emmeloord - Steenwijk
141 Emmeloord - Kampen
143 Dronten - Kampen
641 Emmeloord - Zwolle

Boerman is hoopvol dat de provincies erin slagen om één van de vervoersbedrijven te contracteren, die vorig jaar de bieding van Keolis verloor. Mocht dat niet lukken, dan kunnen de provincies een busbedrijf verplichten om de dienstregeling te blijven uitvoeren tegen de gemaakte kosten. Sommige Statenfracties in Overijssel zijn niet gerust op dit noodscenario en vrezen dat er geld bij moet, als een nieuw contract wordt gesloten.

Provincies gaan om tafel met bonden
De Staten in Overijssel maken zich ook ongerust over het personeel van Keolis, dat de rekening dreigt te betalen voor de fraude die door enkele managers is gepleegd. CNV en FNV hebben hier al voor gewaarschuwd. PVV en SP dienden een motie in om de provincie aan te sporen zich maximaal voor het personeel in te zetten. Gedeputeerde Boerman vond die motie overbodig. "We weten dat op basis van de wet personenvervoer de regeling van toepassing is dat al het rijdend personeel en een deel van het kantoorpersoneel mee gaat naar een andere vervoerder. Maar wij gaan graag het gesprek met de vakbonden aan, want wij realiseren ons dat dit een impact heeft op de gehele organisatie van Keolis."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel