Duizenden karpers handmatig verhuisd naar Markermeer

LELYSTAD • Vr 10 juli 2020 | 12:47 • Vrijdag 10 juli 2020 | 12:47

In driekwart jaar tijd is zo'n 38 ton karpers handmatig gevangen in de Oostvaardersplassen en overgezet naar het naastgelegen Markermeer. De karpers hebben het daar naar hun zin, zegt boswachter Hans-Erik Kuypers van Staatsbosbeheer.

In het Markermeer hebben de vissen volgens de boswachter alle ruimte om verder te groeien en een nieuw leven op te bouwen. De afgelopen periode is er een onderzoek geweest van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), in samenwerking met Wageningen Marine Research en Sportvisserij Nederland. Voor dat onderzoek zijn baarzen, blankvoorns, snoekbaarzen, brasems en windes uitgerust met zenders. Die zenders moeten de bewegingen van vissen inzichtelijk maken.

Moerasreset
De migratie van karpers naar het meer is nodig omdat het waterpeil van de Oostvaardersplassen de komende jaren stapsgewijs omlaag gaat. Dat wordt ook wel de moerasreset genoemd. Op termijn blijft er daardoor te weinig water over voor de karpers. De vissen worden sinds eind 2019 overgezet.

Over deze reset werd in 2005 al gesproken. Doordat waterpartij in het moeras toenam, verdween er steeds meer riet. Hierdoor is het leefgebied voor soorten als de porseleinhoen, het baardmannetje, de roerdomp en de grote zilverreiger kleiner geworden. Zonder maatregelen zouden de Oostvaardersplassen hun status van Natura 2000-vogelgebied dreigen te verliezen.

Sterke geur van rotte vis
Die moerasreset gaat niet zonder slag of stoot. In de zomer van 2019 stierven er ongeveer 60.000 vissen. Bezoekers van het natuurgebied maakten melding van honderden dode vissen en een sterke geur van rotte vis. Om het leefgebied van de vissen in de Oostvaardersplassen te vergroten, is er in maart een buis aangelegd waar de vissen doorheen kunnen. Dankzij de buis kunnen ze zelfstandig naar water buiten de Oostvaardersplassen zwemmen.

In totaal zal het waterpeil in de Oostvaardersplassen de komende jaren 80 centimeter zakken. Staatsbosbeheer wil hiermee bereiken dat de Oostvaardersplassen weer een aantrekkelijk broed- en foerageergebied wordt voor grote aantallen moerasvogels.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel