Stadsbestuur wijst op risico's aanpassen bouwplan Werkeiland

LELYSTAD • Di 9 februari 2021 | 23:13 • Dinsdag 9 februari 2021 | 23:13

Het college van B en W van Lelystad zegt neutraal te staan tegenover het voorstel van een raadsmeerderheid om te komen tot een alternatief voor nieuwbouw op het voormalige Werkeiland in Lelystad Haven. De nieuwbouwplannen stuiten op veel protest van de huidige bewoners. Zij vinden het plan van projectontwikkelaar Levago te groot en te hoog. Het gaat om twee bouwblokken met vier lagen plus een kap.

De gemeenteraad wil dat het college op korte termijn gaat overleggen met Levago om de plannen te wijzigen in laagbouw met maximaal twee bouwlagen. De projectontwikkelaar kan daarnaast worden gecompenseerd door het gunnen van extra woningbouw elders in de stad, zoals in Warande of in het Stadscentrum.

Nieuwbouw past binnen bestemmingsplan
Het college van B en W wijst erop dat de plannen van Levago voor het Werkeiland passen binnen het huidige bestemmingsplan. Bij het maken van dat plan is volgens het college al een handreiking gedaan richting de omwonenden. Dit door de maximale bouwhoogte te verlagen van 18 naar 16 meter. Opgemerkt wordt dat Levago zelfs een plan heeft ingediend waarin men uitging van 27 meter hoogte.

Het bestemmingsplan is tussen 2005 en 2010 vastgesteld en het college noemt het nu dan ook "een erg laat moment in het proces" als het gaat om nieuwe bezwaren en bedenkingen. Gevreesd wordt voor een schadeclaim van enkele miljoenen als Levago de plannen aan moet passen.

Projectontwikkelaar wil geen langdurig proces
Levago is volgens het stadsbestuur bereid tot onderhandelingen, maar wil niet opnieuw een langdurig proces ingaan "Ontwikkelaar wil zich dan uit laten kopen of wenst een locatie waar hij direct aan de slag kan gaan, geen belemmeringen krijgt opgeworpen of een bestemmingsplanprocedure voor moet doorlopen."

Ondanks deze kanttekeningen spreekt het college zich dus niet uit tegen de oproep van de raad om het plan toch aan te passen.

Er wordt een externe partij ingeschakeld om de financiële en juridische consequenties te onderzoeken. De resultaten daarvan worden voorgelegd aan de raad, zodat die op basis daarvan een keuze kan maken. Dat gaat volgens het college nog wel een aanzienlijke tijd duren.

De gemeenteraad sprak dinsdagavond kort in het openbaar over de plannen. Na ruim een half uur ging de vergadering verder in beslotenheid. De eilandraad van bewoners van het Werkeiland drong er op aan om tijd te nemen voor het dossier.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel