Nieuw inpassingsplan voor Maritieme Servicehaven

URK • Di 9 maart 2021 | 22:33 • Dinsdag 9 maart 2021 | 22:33

Gedeputeerde Staten heeft een nieuw inpassingsplan klaar voor de Maritieme Servicehaven bij Urk. Vanaf 12 maart kan iedereen het plan bekijken en er een reactie op geven. Eind 2019 vernietigde de Raad van State het inpassingsplan voor de nieuwe buitendijkse servicehaven. De strengere richtlijnen rondom stikstof gooiden roet in het eten en de haven kon niet worden aangelegd.

De provincie moest het oude plan aanpassen. Om de uitstoot van stikstof te verminderen werd eerder al het bunkerstation voor de opslag van olie uit het plan gehaald. Ook werd de gasleiding naar de buitendijkse haven geschrapt. Maar deze maatregelen bleken onvoldoende.

De provincie deed daarom in december een dringend beroep op minister Carola Schouten die over de stikstofproblematiek gaat. De hoop was dat zij, met het beschikbaar stellen van stikstofruimte, de aanleg van de haven toch door kon laten gaan. Deze noodkreet heeft, naar nu blijkt, niets opgeleverd.

Tijdens de gesprekken in Den Haag is aan de provincie geadviseerd om het oude inpassingsplan grotendeels opnieuw in te dienen, maar dan met een betere ecologische onderbouwing en op basis van extra onderzoeken. De provincie heeft deze raad opgevolgd en denkt dat het plan nu wel goed genoeg is.

Mochten er tegenstanders zijn die het plan opnieuw aanvechten bij de rechter, dan vertrouwt de provincie erop dat het aangepaste inpassingsplan standhoudt en dat er met de bouw van de buitendijkse haven kan worden gestart.

Eerder maakte de IJssselmeervereniging bezwaar tegen de haven voor de kust van Urk vanwege de impact op de omgeving. Naar aanleiding daarvan oordeelde de Raad van State in december 2019 dus dat de ecologische onderbouwing van de plannen onvoldoende was en dat de provincie een nieuw inpassingsplan moest opstellen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel