St Jansdal broedt op compact nieuw ziekenhuis

LELYSTAD • Wo 21 april 2021 | 19:32 • Woensdag 21 april 2021 | 19:32

St Jansdal gaat de komende jaren plannen uitwerken om in 2027-2028 een nieuw, kleiner ziekenhuis te bouwen in Lelystad. Dat moet achter het huidige gebouw aan de Ziekenhuisweg komen. St Jansdal en de gemeente hebben woensdag een intentieovereenkomst getekend over de herontwikkeling van het gebied.

Wethouder Jack Schoone en Arend Jan Poelarends van de raad van bestuur van St Jansdal staken symbolisch de schop in de grond. Toch duurt het nog een tijd voordat er echt wordt gebouwd. Tot 2025 zal er met alle betrokken partijen als artsen, personeel, en de architect eerst een plan van eisen worden opgesteld. Daarin komt te staan waaraan een nieuw gebouw moet voldoen. Vervolgens wordt de bouw voorbereid.

Huidige gebouw verouderd
St Jansdal nam in maart 2019 het failliete MC Zuiderzee over. Het huidige gebouw uit 1979 is volgens Poelarends te groot. "Het is verouderd en niet meer passend bij het zorgaanbod. Als je op dit moment een ziekenhuis zou neerzetten, zou je rekening houden met andere eisen en nieuwe concepten. Het is over het algemeen zo in ziekenhuisland dat het renoveren van een verouderd gebouw vele malen duurder en ongemakkelijker is dan het realiseren van iets nieuws. Daarom kijken we hier ook naar nieuwbouw."

Poelarends en manager bouw en huisvesting Anita van der Haar stellen dat een nieuw ziekenhuis een stuk kleiner wordt dan het huidige gebouw. Ze hebben gekeken naar het vorig jaar geopende Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg. Dat is een compact gebouw, waar patiënten van verschillende specialismen op dezelfde verpleegafdeling liggen. Artsen hebben daar geen vaste werkplek. "Het is heel flexibel. Zowel verpleegafdelingen als poliklinieken zijn daar superflexibel ingericht. Dat betekent dat je heel efficiënt omgaat met je vierkante meters." Een nieuw gebouw gaat naar schatting 40 tot 50 miljoen euro kosten, zegt Van der Haar.

Bepalende elementen huidige gebouw keren terug
Nieuwbouw is niet onomstreden: de gemeenteraad heeft onlangs in een motie als voorwaarde meegegeven dat St Jansdal karakteristieke elementen van het huidige gebouw behoudt. De Erfgoedcommissie Lelystad wees eerder op de kenmerkende architectuur van het roodstenen gebouw, maar ook op de emotionele band die veel inwoners met het ziekenhuis hebben. Aanvankelijk stelde de SP voor om een deel van de voorgevel te behouden, maar dat is afgezwakt.

Poelarends zegt dat is afgesproken om hier rekening mee te houden: "In de intentieovereenkomst is nu ook opgenomen dat een architect de opdracht krijgt om de cultuurwaarde die het huidige gebouw heeft, om daar op de één of andere manier rekening mee te houden. En ervoor te zorgen dat bepalende elementen in welke vorm dan ook terug zullen komen. Daarmee hopen we recht te doen aan de gevoelens die er zijn." Dat betekent niet dat er één op één iets uit het gebouw wordt overgenomen.

Zorgaanbod groeit mee met de stad
De raad heeft het college van B en W ook opgedragen om ervoor te zorgen dat St Jansdal een ziekenhuis ontwikkelt, waarvan de voorzieningen meegroeien met de omvang van de stad. Lelystad wil op termijn naar 100.000 inwoners groeien. Jansdal verwacht tot 2027 meer patiënten te verwerken. Tegelijk gaat de zorg op de schop en zullen er veel meer contacten digitaal worden afgehandeld. Dat vraagt om flexibiliteit in het gebouw.

"Maar er is niks afgesproken over het zorgaanbod ten opzichte van wat we nu doen", benadrukt Poelarends. Al voegt hij er aan toe dat Jansdal blijft kijken naar uitbreiding van de aangeboden zorg. Dat hangt ook af van landelijke ontwikkelingen op het gebied van de zorg en afspraken die er in Flevoland zelf worden gemaakt, onder meer aan de zogeheten zorgtafel.

Kans op volwaardig ziekenhuis klein
De kans dat er ooit weer een volwaardig ziekenhuis terugkomt, schat Poelarends gering in. Dat erkent ook wethouder Jack Schoone. Toch is de wethouder niet teleurgesteld dat Jansdal dit niet kan bieden: "Nee, want de zorg is echt aan het veranderen. Ook deze coronacrisis geeft weer nieuwe inzichten op het gebied van zorg. Wat betreft een volwaardig ziekenhuis: ik denk dat het volwaardig is als je er ziek ingaat en weer gezond uitkomt."

De gemeente wil het gebied rondom het ziekenhuis de komende jaren verder ontwikkelen. Als St Jansdal klaar is met de nieuwbouw, ontstaat er op het terrein ruimte voor zorgwonen voor ouderen. Hiernaar wordt gekeken met partijen als Coloriet en Woonzorg Flevoland.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel