Terugkijken: Vergadering gemeenteraad over komst datacentrum Meta

ZEEWOLDE • Do 16 december 2021 | 18:32 • Donderdag 16 december 2021 | 18:32

De gemeenteraad van Zeewolde stemde donderdagavond in met een bestemmingsplanwijziging die nodig is om de komst mogelijk te maken van een datacentrum op bedrijventerrein Trekkersveld. Dit zogeheten hyperscale datacentrum is voor Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, Instagram en WhatsApp.

Je kunt hier naar de stream van de vergadering kijken die technisch mogelijk werd gemaakt door de Lokale Omroep Zeewolde. Onder de video lees je updates uit de vergadering.


23.06 De vergadering is afgelopen.

22.56 VVD wil een schorsing omdat ze een motie overwegen. Tien minuten schorsing. De VVD zou een motie van treurnis tegen de ChristenUnie overwegen. Dit vanwege de uitspraken van de ChristenUnie dat de raadsleden in Zeewolde niet in staat zouden zijn om zo'n groot besluit te nemen. Maar de motie komt er uiteindelijk niet. Partijen nemen genoegen met het gegeven dat de ChristenUnie de woorden eerder deze avond heeft teruggenomen.

22.55 En daar is de uitslag al:

Voor: 11

Tegen: 8

22.50 We lijken naar het eind te gaan. Next up: de stemming.

22.30 De raadsleden verzanden wat in details. Burgemeester Gorter is er als voorzitter van de vergadering wel klaar mee. Hij wil dat er haast gemaakt wordt en de focus weer komt te liggen op waar het daadwerkelijk over gaat: het bestemmingsplan.

22.05 Inmiddels mogen in de tweede termijn ook raadsleden die nog niet aan het woord zijn geweest met opmerkingen komen.

21.45 Na een kwartier pauze is nu het woord aan wethouder Egge Jan de Jonge. Hij beantwoordt een paar vragen van raadsleden. Over de grond die nog in het bezit is van het Rijksvastgoedbedrijf: als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden dan wil het Rijksvastgoedbedrijf de grond ook daadwerkelijk verkopen aan de gemeente.

De Jonge gaat ook nog in op een vraag van de ChristenUnie over een recente Hoge Raad-uitspraak. Die heeft bepaald dat overheden 'schaarse goederen' zoals grond of gebouwen niet zomaar aan één partij mogen verkopen, zonder anderen de kans te geven om mee te bieden. De wethouder geeft aan dat juristen de uitspraak nog aan het bestuderen zijn. "De gemeente denkt nog steeds dat de gronden die het nog van het Rijksvastgoedbedrijf moet krijgen doorverkocht kunnen worden aan Meta."

21.24 Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde (5 zetels) aan het woord. Leefbaar pleitte twee weken geleden nog voor uitstel van het besluit. De partij gaf aan te twijfelen. Eind vorige week gaf Leefbaar aan tegen de plannen te gaan stemmen. Sonneveld komt nu met een aantal kritische opmerkingen. Samenvatting: "Wij kunnen niet anders dan het bestemmingsplan afkeuren."

21.14 Wenda Westerhuis van D66 (2 zetels) aan het woord. Westerhuis heeft een ongebruikelijke vorm gevonden om haar verhaal te vertellen. Ze vertelt een fictief 'persoonlijk' verhaal. Noemt het een 'meta' foor. Maar het komt erop neer dat ook D66 niet van mening is veranderd. De partij is voor.

21.04 Yvonne van Bruggen van PvdA/GroenLinks komt aan het woord. Nu wordt het spannend. Uit een ledenraadpleging blijkt dat een meerderheid van de PvdA en GroenLinks-leden in Zeewolde tegen is. Vorige keer gaf PvdA/GroenLinks aan voorstander te zijn.

"Onze landelijke fractie is ook kritisch. En dan is makkelijk gezegd. Daar hebben ze ook steken laten vallen. Er had al lang een landelijke visie op datacenters moeten liggen." Van Bruggen benadrukt nog maar een keer dat ze van mening is dat lokale politici prima kunnen beslissen over het onderwerp.

Van Bruggen richt haar pijlen op Erik van de Beld van de ChristenUnie die het besluit eigenlijk te groot vindt voor de lokale politiek. "Verlaat u straks bij de stemming dan ook de zaal en stemt u niet mee? Want u acht zich daar kennelijk niet toe in staat."

Het hoge woord is eruit: "Voorzitter: raadsleden beslissen zonder last of ruggenspraak. En wij zullen dan ook instemmen met het bestemmingsplan"

Daarmee lijkt een meerderheid voor het datacenter wel zeker.

20.59 Henk Parisius, Zeewolde Liberaal (1 zetel). Parisius sprak zich vorige keer al uit als voorstander van het plan. Dat is niet veranderd zo te horen

20.58 Conclusie: de VVD gaat voor de plannen stemmen

20.42 Hendrik Visser van de VVD (3 zetels) "Lokale autonomie is een groot goed. En wie kan beter aanvoelen wat de impact van een besluit is dan wij, de mensen die er wonen." De VVD sprak zich twee weken geleden uit voor de plannen. In de Tweede Kamer is de VVD inmiddels kritisch en daar roept men op 'pas op de plaats te maken.' "Ik vermoed dat het woord datacenter twee weken geleden nog niet in een concept regeerakkoord stond. Inmiddels is het een speerpunt." Het klinkt alsof de Zeewoldense VVD-fractie niet van gedachten is veranderd. Visser noemt het warmtenet een 'ambitie die niet mag sterven in schoonheid.' Hij zegt zich daar de afgelopen weken in verdiept te hebben en vertrouwen te hebben in de haalbaarheid ervan.

20.39 Ruud Visser van de eenmansfractie BurgerBelang krijgt het woord. Hij was twee weken geleden niet aanwezig bij de vergadering. Hij gaat vóór de plannen stemmen. "Voorzitter, ons eindoordeel zal zijn dat wij dit raadsvoorstel zullen steunen."

20.31 Raadslid Bouwe van het CDA (2 zetels) neemt het woord.
Het CDA gaf vorige keer aan voorstander te zijn van het datacenter. Het warmtenet is 'zeer kansrijk', zegt Van der Weide in een onderzoek te hebben gelezen. Er ligt een landelijke visie op datacenters 'uit nog maar 2018', zo is de boodschap van de CDA’er. Het is wel duidelijk. Het CDA – ook de partij van wethouder Egge Jan de Jonge – is vóór de plannen.

20.30 De SP liet zich zien en horen voor de vergadering en was met een flinke afvaardiging afgereisd naar Zeewolde.


20.25 Raadslid Erik van de Beld van de ChristenUnie (3 zetels) neemt het woord. Hij heeft zich gestoord aan de felle reacties richting raadsleden die het onderwerp oproept. ChristenUnie gaf twee weken geleden al aan tegen de komst van het datacenter te zijn. Van de Beld herhaalt de standpunten van de partij. "Dit plan mist naar onze mening nut en noodzaak."

ChristenUnie komt met een motie die oproept om bij grote ruimtelijke ontwikkelingen al in een veel eerder stadium in gesprek te gaan met inwoners.

20.23 Raadslid Helmut Hermans van Leefbaar Zeewolde stelt voor om elk raadslid de gelegenheid te geven het woord te voeren. Normaal gesproken voert één persoon per fractie het woord. Zijn voorstel krijgt geen meerderheid. Dus het blijft bij één persoon per partij.

20.20 Burgemeester Gerrit Jan Gorter neemt het woord: "Ik wil toch even stilstaan bij de afgelopen weken.” Hij zegt dat raadsleden de afgelopen weken 'emotioneel onder druk zijn gezet'. Hij vraagt om een respectvol debat. Gorter stelt voor geen vragen meer te stellen aan het college van burgemeester en wethouders en wil dat partijen onderling debatteren over het bestemmingsplan.

20.09 Na het bespreken van een aantal andere agendapunten, zoals bijvoorbeeld het gemeentelijk rioleringsplan is de vergadering geschorst tot 20.30 uur.

20.04 Buiten is het plein voor het gemeentehuis inmiddels leeggelopen. Nog zo'n twintig man over.

20.01 Voorafgaand aan de vergadering spraken we met actievoerders, zoals Mark Geling. Hij is boer.


20:00 Alle insprekers zijn geweest. Burgemeester Gorter geeft aan dat de insprekers nu naar huis kunnen gaan om de vergadering daar verder te volgen.

19.44 Demonstranten luisteren buiten mee met de vergadering.

19.37 Franke Remerie van Land van Ons spreekt in. De burgercoöperatie wil de 'datacentergrond' kopen voor duurzame landbouw. “Koester de beste landbouwgrond van Europa. Wij zijn bereid om daar miljoenen voor te betalen en vervolgens met boeren samen te laten zien dat het ook anders kan. Wil het stuk grond gebruiken voor duurzame experimenten op landbouwgebied.

19.30 Arne Bongenaar spreekt in. Hij is projectontwikkelaar en geograaf. Hij schreef eergisteren een opinie-artikel in het Financieel Dagblad. Daarin waarschuwt hij de raad . Zijn boodschap is: gemeenteraad heeft niet door hoeveel de ‘Facebook-grond’ echt waard is. Bongenaar herhaalt nu zijn waarschuwing.

19.19 De derde inspreker van de avond bekritiseert de burgemeester die eerder deze week uithaalde naar NRC en de termen 'Fabeltjeskrant' en 'fake news' gebruikte.

19.09 Buiten wordt er hard getoeterd door de boeren met hun trekkers. Naar schatting van een verslaggever ter plaatse staan er buiten zo'n 150 demonstranten bij het gemeentehuis.

19.08 Eerste inspreker krijgt het woord. Dit keer mogen raadsleden ze geen vragen stellen.

19.00 Voorzitter (en burgemeester) Gerrit Jan Gorter opent de vergadering. Er zijn vanavond 12 insprekers over het datacenter

18.35 Opvallend gezicht in de menigte demonstranten is de Lelystadse SP-wethouder David de Vreede. Zegt hier vooral te staan als Almeerse SP-lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Wat de SP betreft komen er geen grote datacenters in Almere én Zeewolde.

18.25 Boeren zijn met trekkers richting het gemeentehuis van Zeewolde gekomen om te protesteren tegen het Facebook-datacenter.

Zeewolde maakt zich op voor een spannende avond. Donderdagavond stemt de gemeenteraad over de komst van een datacenter. Moederbedrijf Meta van onder meer Facebook, wil in Zeewolde het grootste datacenter van Europa bouwen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel