Dorpen trekken samen op tegen komst aanmeldcentrum

NOORDOOSTPOLDER • Vr 8 juli 2022 | 23:04 • Vrijdag 8 juli 2022 | 23:04

De dorpen Bant, Luttelgeest en Kuinre gaan gezamenlijk optrekken in het dossier rond het geplande, nieuwe aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant. Dat laten ze in een verklaring weten aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en aan de gemeente Noordoostpolder en de provincie.

Woensdag werd bekend dat het kabinet in Bant een aanmeldcentrum wil opzetten om het overbelaste centrum in Ter Apel te ontlasten.

De dorpen zeggen de schrijnende situatie in Ter Apel te kennen en op de hoogte te zijn van de vraag vanuit de overheid om met oplossingen te komen. Tegelijkertijd zeggen ze verbijsterd te zijn over het voorgenomen besluit om naast het huidige azc Luttelgeest een nieuw aanmeldcentrum te creëren. De dorpen vinden dit geen wenselijke ontwikkeling, omdat het huidige azc met een capaciteit van 1000 bewoners al een zware wissel zou trekken op de leefbaarheid van de directe omgeving en de dorpen Bant, Kuinre en Luttelgeest.

"Door intensieve en serieuze samenwerking met betrokken partijen en deze dorpen, is het gelukt om hier een aanvaardbare balans in te vinden. Enkele jaren geleden heeft er een tijdelijke uitbreiding van 450 bewoners plaatsgevonden, met als gevolg dat deze balans kwijtraakte," staat er in de verklaring.

Overlast
"Overlast en onrust bepaalden destijds het straatbeeld. Wij waren dan ook van mening dat hier destijds lering uit is getrokken, gericht op de toekomst. Wij hebben de toezegging gekregen dat deze locatie een maximale capaciteit van 1000 bewoners zou behouden." De dorpen zeggen geen enkele reden te zien om deze belofte nu te verbreken.

Kloof tussen burger en overheid
De dorpen noemen het onbegrijpelijk dat in een periode waarin de kloof tussen burgers en overheid steeds groter en vijandiger lijkt te worden, er gekozen voor een werkwijze waarbij alles zonder overleg door de overheid lijkt te worden bepaald. De verbindende rol van de dorpsbelangen is hierdoor volgens de dorpen fors onder druk komen te staan.

"Vertrouwen is weg"
De dorpen zeggen zich geschoffeerd te voelen en ernstig teleurgesteld te zijn in partners als het COA en de provincie. "Partners waar wij als lokale vertegenwoordigers tot kortgeleden een prima samenwerking mee hadden, gebaseerd op wederzijds respect."

Het vertrouwen is volgens de dorpen nu weg: "Waar het COA ons eerder meenam in ontwikkelingen als de plaatsing van 50 extra ama's, zijn ze nu niet eens bereid tot het organiseren van een informatieavond. Waar de provincie ons recent nog benaderde om samen op zoek te gaan naar oplossingen in de stikstofproblematiek, wordt dit onderwerp nu misbruikt in de problemen rondom asielopvang. Wij houden hier een heel nare smaak aan over!"

Het COA laat in een reactie weten altijd bereid te zijn aanwezig te zijn en informatie te geven als er een informatiebijeenkomst is. Maar dit gaat meestal in samenspraak met de gemeente. Nu de gemeente Noordoostpolder heeft aangegeven niet op korte termijn een avond te organiseren, is het COA aan het overwegen om zelf een dergelijke bijeenkomst te organiseren.

Andere locatie nodig
De dorpen vinden dat de grens is bereikt en dat er een andere locatie voor een nieuw aanmeldcentrum moet worden gevonden. Verder willen ze als serieuze gesprekspartner worden meegenomen in het lopende proces richting besluitvorming. Ook vinden ze dat het COA op korte termijn een informatieavond moet organiseren.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel