Wethouder Roelof Siepel treedt af vanwege Swifterbant-Zuid

DRONTEN • Di 7 september 2021 | 13:48 • Dinsdag 7 september 2021 | 13:48

Wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) van de gemeente Dronten heeft dinsdagmiddag de gemeenteraad zijn ontslag aangeboden. In een brief aan raadsvoorzitter burgemeester Jean Paul Gebben schrijft Siepel dat het ambt van wethouder alleen vervuld kan worden op basis van vertrouwen: "Helaas heb ik in de afgelopen dagen moeten constateren dat het vertrouwen rond mijn ambt en werkwijze ter discussie is komen te staan, in het bijzonder met betrekking tot het dossier Swifterbant-Zuid."

Voor wethouder Siepel wegen de komst van een nieuwe woonwijk, een zorgvuldige afweging tussen de diverse belangen en de noodzakelijke impuls voor vitaliteit en leefbaarheid in Swifterbant zwaar, zo schrijft hij in zijn brief. Hij constateert daarom dat de toekomst van Swifterbant niet is gebaat bij zijn aanblijven als wethouder. Siepel diende met ingang van 'heden', dinsdag 7 september, zijn ontslag in als wethouder van de gemeente Dronten.

Opstapeling fouten
Een deel van de gemeenteraad ziet in het optreden van wethouder Siepel in het Swifterbant-dossier een opstapeling van fouten. Het begon in april met het intrekken van het voorstel voor het bestemmingsplan van de nieuwe woonwijk. Siepel was volkomen verrast door 'plotselinge' problemen met geluidsoverlast én door een uitbreidingsvergunning die was verleend aan een boerenbedrijf in het gebied. Er kon daardoor nog niet worden gestemd over het bestemmingsplan, wat weer tot gevolg had dat de claim van de gemeente op de grond kwam te vervallen.

Regie overgedragen
De wethouder vond het toen verstandig om de regie over het maken van het bestemmingsplan over te laten aan een externe adviseur. Voor de zomer zou dat af zijn zei Siepel, maar de gemeenteraad vond dat er meer tijd genomen moest worden. Het zou september worden. Maar het college bedacht daarop dat dat toch te snel zou zijn en beloofde het bestemmingsplan in december aan de raad voor te leggen. Ook dit blijkt niet te gaan lukken, want de externe adviseur die de regie had overgenomen, is vertrokken.

Vertraging op vertraging dus. Siepel kondigde vorig jaar aan dat eind van dit jaar of begin volgend jaar met de bouw van de zo gewenste wijk Swifterbant-Zuid begonnen kan worden. Dit kan niet worden waargemaakt.

Kapitale vergissing
En dan komt er vorige week nog iets bovenop, wat voor een deel van de gemeenteraad de druppel is die de emmer doet overlopen. De boosheid en irritatie over dit punt begon al voor de zomer. Eind juni verzocht wethouder Siepel om een besloten vergadering. Hierin lichtte hij de raadsleden in over zijn voornemen om een zogenoemd 'voorbereidingsbesluit' te nemen. Dit is een besluit waarbij de hele omgeving van een nieuw bestemmingsplan op slot gaat. Niemand mag dan iets bouwen en ook andere activiteiten liggen aan banden.

Dit leidde tot veel vragen bij een deel van de gemeenteraad en tot razernij bij anderen. Afgelopen donderdag moest de commissie de geheimhouding van het verslag over de besloten vergadering vaststellen en bevestigen. De commissie had daar moeite mee omdat er bij veel fracties boosheid heerst over het voorstel. In deze -opnieuw besloten - vergadering erkende de wethouder dat hij 'een kapitale vergissing' had gemaakt en dat hij zich dat op 24 juni al bewust was toen hij naar buiten liep.

Het college van burgemeester en wethouders gaat er naar kijken wat het vertrek van de wethouder betekent voor de portefeuilleverdeling.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel