'Is Oosterwold alleen nog voor de rijken?'

ALMERE • Di 19 februari 2019 | 22:45 • Dinsdag 19 februari 2019 | 22:45

Blijft de experimentele woonwijk Oosterwold nog wel bereikbaar voor de lagere en modale inkomens? Daarover zijn zorgen ontstaan nu de kavelprijs bijna is verdubbeld.

Grondlegger van Oosterwold en oud-wethouder Adri Duivesteijn herinnert er in een recent blog aan dat het bij de start draaide om het principe: mensen maken de stad. Het was niet de bedoeling dat er een tweedeling in Almere zou komen waarbij de hogere inkomens zich verder centreren aan de oostkant van de stad in Overgooi, Vogelhorst en Oosterwold.

"Ik mag toch aannemen dat de gemeente Almere erop staat dat er in Oosterwold ook ruimte is en blijft voor initiatiefnemers met een modaal dan wel laag inkomen? Het zal toch niet zo zijn dat een gebiedsontwikkeling als Oosterwold slechts is voorbehouden aan hogere inkomens?" zo stelt Duivesteijn zich in zijn blog kritisch op.

Kavel niet meer te betalen
De prijs van een kavel met woonbestemming werd van de ene op de andere dag verhoogd van 42 euro per vierkante meter naar 74 euro. De mededeling werd in een nieuwsbrief gedaan. Voor 291 mensen die al in het aankoopproces zaten, is er een overgangsregeling. Voor de initiatiefnemers die nog niet zo ver waren, is die er niet. Hooguit wordt voor een enkel schrijnend geval nog een uitzondering gemaakt.

Grondlegger Duivesteijn stelt dat de toekomstige bewoners met de prijsstijging een koude douche krijgen te verwerken. Bij toekomstige bewoners heeft de plotselinge mededeling inderdaad tot flink wat ophef geleid. Toekomstige bewoners begonnen een petitie. Die is momenteel bijna 1300 keer ondertekend. En ze kondigden ze juridische stappen aan.

Niet meer voor 'gewone Almeerder'
Inmiddels stromen ook de brieven aan de gemeenteraad binnen van mensen die net buiten de overgangsregeling vallen:

"Voor ons betekent de prijsverhoging dat de kavel 25.000 euro duurder gaat worden. Voor een modaal echtpaar een heel bedrag. We moeten nog een beslissing nemen of we verder willen gaan in Oosterwold", zo schrijven Elly Tulen en Niek Sluis in hun smeekbede aan de gemeenteraad.

Briefschrijfster Inge Thie haakt definitief af. Ze schrijft: "Ook ik ben gedupeerde en kan mijn stip (uitgekozen kavel, red.) in gaan leveren nu het bouwen in Almere alleen nog weggelegd is voor de rijken en de gemeente Almere een onbetrouwbare partij blijkt te zijn."

Koerd Meijaard sluit daar in zijn brief op aan: "Met de nu als voldongen feit gepresenteerde prijsverhoging van de grond is financiële haalbaarheid voor de gewone Almeerder volgens mij absoluut niet meer het geval."

"Ik vind het zeer teleurstellend dat u op deze wijze een van de weinige mogelijkheden voor woonruimte voor starters blokkeert", aldus Nathan Kos in zijn brief aan de gemeenteraad.

Huidige bewoners vrezen voor versnippering
Marien Abspoel, bewoner van het eerste uur, is eveneens in de pen geklommen. Ook hij heeft zorgen over de bereikbaarheid van het gebied voor mensen met een wat minder grote portemonnee, zoals jonge mensen. "Voorts maak ik mij grote zorgen dat Oosterwold bereikbaar blijft voor burgers die met een modaal inkomen een project willen realiseren", zo schrijft hij.

Abspoel woont ruim anderhalf jaar in Oosterwold en stelt dat er in de Oosterwoldgemeenschap grote onrust is ontstaan. De rigoureuze prijsstijging kan namelijk ongewenste consequenties hebben voor de woondifferentiatie in het gebied.

"Het is evident dat deze prijsverhoging zal leiden tot een andere manier van ontwikkelen in Oosterwold", zo schrijft hij. Meer initiatiefnemers zullen zich gedwongen voelen om een kleinere kavel te kopen. Ook de publieke ruimte wordt daardoor volgens hem anders: kleiner, en meer versnipperd. De bewoners van Oosterwold moeten immers alles zelf inrichten, zoals wegen, trottoirs en wandelpaden.

Hij wijst op het gevaar dat meer bewoners in de toekomst mogelijk gebruik gaan maken van het vergunningvrij bijbouwen waardoor de bebouwingsdichtheid in het gebied toeneemt. "Als initiatiefnemers kleinere kavels moeten kopen vanwege de hogere grondprijs, dan moeten ze in hun vergunning een kleinere woning aanvragen. Waarschijnlijk kleiner dan hun eigenlijke woonbehoefte."

Marktconforme prijs
Grondlegger Adri Duivesteijn meent dat de gemeente transparant moet zijn over de opbouw van de kavelprijs. Volgens de gemeente wordt er nu een marktconforme prijs gehanteerd en is dat ook nodig om de markt niet te verstoren. De vastgestelde grondprijs is bovendien door een erkend taxateur in opdracht van het Bestuurlijk Overleg Oosterwold vastgesteld. Dit orgaan bestaat uit meerdere partijen: de gemeenten Zeewolde en Almere, de provincie Flevoland, het Rijksvastgoedbedrijf en Waterschap Zuiderzeeland.

Dat de prijsstijging vervolgens in een nieuwsbrief is gecommuniceerd, is bij veel toekomstige bewoners verkeerd gevallen. In hun brieven spreken ze over 'onbehoorlijk bestuur' omdat zij tijdens hun proces met de gemeente de lagere prijs van 42 euro voorgespiegeld hebben gekregen.

'Niet erg elegant'
Ook Duivesteijn heeft weinig mooie woorden over voor de gang van zaken. Hij merkt in zijn blog op dat huidig wethouder Maaike Veeningen tijdens de vertoning van een film over Oosterwold onzichtbaar bleef. De prijsstijging was toen al bekend, maar nog niet openbaar gecommuniceerd. "Met andere woorden: het bestuur heeft bewust gewacht met de bekendmaking tot na de première van de film. Ik kan niet zeggen dat ik het erg elegant vond."

En verderop in het blog: "Ik vind het gek dat wij allen in goed gemoed op een zondagmiddag samenkomen om te gaan kijken naar de première van de film 'De spelers van Oosterwold', terwijl een paar spelers, zoals de bestuurlijk verantwoordelijk wethouder, weet dat de dag erop een fors aantal van de aanwezigen voor hogere lasten komt te staan en misschien zelfs helemaal niet meer kunnen deelnemen. Dit is niet de manier waarop ik, maar ik neem aan niemand in de zaal, een feestje wil vieren."

'Prijsstijging kan niet onverwacht zijn'
Het college van burgemeester en wethouders meent dat de prijsstijging voor mensen weliswaar vervelend is, maar gelet op de marktontwikkelingen niet onverwacht kan worden genoemd. Het college vindt dat er duidelijk over is gecommuniceerd op de website www.maakoosterwold.nl. Dat schrijft zij in antwoord op schriftelijke vragen van de VVD en D66. Op die site staat ook dat de prijzen gewijzigd kunnen worden, zo stelt het college. Verder is in het stappenplan op de site vastgelegd dat bij het sluiten van de intentieovereenkomst de eerste berekening van de grondwaarde wordt afgegeven. Ook wordt tijdens informatieavonden voor nieuwe initiatiefnemers verteld dat grondprijzen kunnen wijzigen.

Het is mogelijk dat de grondprijzen in de toekomst weer bijgesteld worden.

Onderzoek vanuit politiek
De politiek buigt zich op donderdag 28 februari over de gemeentelijke rol in Oosterwold op de politieke markt. Op de agenda staat niet expliciet de prijsstijging van de kavels geagendeerd, maar andere kwesties, zoals de zuivering van het afvalwater, de aanleg van kavelwegen en de behoefte aan scholen.

Wel wil het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteraad weten welke punten er nog meer in de op handen zijnde evaluatie moeten worden meegenomen. De gevolgen van de prijsstijging en hoe het gebied zich verder ontwikkeld kan daar wel een onderdeel van zijn. Het college liet al in antwoord op schriftelijke vragen van de VVD en D66 weten dat er in de eerste helft van 2019 ook een onderzoek zal plaatsvinden naar betaalbare woningbouw in Oosterwold.

Voor Duivesteijn is er in elk geval een duidelijk uitgangspunt: "Laat in ieder geval duidelijk zijn dat de essentie van een gebiedsontwikkeling als in Oosterwold juist niet is voorbehouden aan wat 'de gek ervoor kan geven'."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel

reacties (30)

 • Richard

    Wo 27 februari Woensdag 27 februari

  Dit is nooit voor de gewone burger geweest, we hebben het over mensen die 1000+ m2 hebben gekocht en dan nog alles moeten aanleggen. De grondprijs is zelfs na de prijsverhoging nog een schijntje in verhouding met de rest voor de stad.

  reageer
 • Jeroen

    Zo 24 februari Zondag 24 februari

  Je hebt er weinig van begrepen Gerard. Er zijn hier mensen die al uitgebreid in gesprek waren met toekomstige buren over de uiteindelijke vorm van de kavel in relatie tot de weg. Men moet daar de wegen n.l. ook aanleggen en onderhouden. Ook die mensen betalen nu ineens 70% meer voor hun kavel. Ik ken er een paar zo en dat zijn starters op de woningmarkt die zo rond de 175.000 budget hebben. Die kunnen het nu meteen vergeten. En waarom? Omdat een mallotige taxateur ineens vindt dat alleen de grondprijs in Oosterwold met 70% omhoog moet. Let op want de gewone kavels van de Gemeente zelf daar is helemaal geen enkele prijsverhoging.

  reageer
 • Gerard

    Do 21 februari Donderdag 21 februari

  Wat een gelukszoekers zeg!! 20 jaar geleden waren de prijzen in Almere ook een stuk lager moeten de mensen dan nu ook gaan zeiken? Prijsverhogingen zijn altijd geweest en zullen altijd blijven. Voor de mensen die in het proces zitten is er een overgangsregeling de rest is gewoon te laat. De hele hype komt van een selecte groep azijnzeikers, de meeste hoor je niet.

  reageer
 • Marcus

    Do 21 februari Donderdag 21 februari

  Wat een onzin,, de grondprijs is nog steeds een paar honderd euro goedkoper dan elders

  reageer
 • Loes Walsteijn

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Het is nog maar de vraag of de grond is getaxeerd door een beledigd taxateur. En dan geldt ook nog: wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Misschien moet er een contra-taxatie worden verricht.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Ed

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Er wordt een gebied groter dan heel Almere stad experimenteel ontwikkeld. Bij kavelgrootte is alleen financiële draagkracht van de koper een beperkende factor. Geen planoloog komt er aan te pas.
  Dat er problemen ontstaan, hoeft dus niemand te verbazen. Intussen zullen de bouwrijpe kavels bij overgooi en vogelhorst hoogst waarschijnlijk nog jaren onverkoopbaar blijven.

  reageer
 • KingKong2

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Ik vind het heel goed dat Duivesteijn nog eens wijst op de Almere Principes, waarop het karakter van de stad is gebaseerd. Ook al is Almere nu al de 5e stad van Nederland, het is nog steeds groen. Stadslandbouw is daar een nieuwe uiting van. En om groente voor jezelf en anderen te kunnen verbouwen, heb je nu eenmaal een stukje tuin nodig. Daarom is de vergelijking met de grondprijzen in andere woonwijken verkeerd. Ik snap niet dat dit niet gesnapt wordt.

  reageer
 • John2

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Top verhaal Omroep Flevoland! Mijn complimenten. Dit is een veeeel beter stuk dan die over Oosterwold in het NRC van vandaag.

  reageer
 • Gustav

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Dit gebeurde ongeveer vijftien jaar geleden in Ierland ook. 'Gazumping' werd het genoemd. Een paar jaar later stortte de Ierse economie in elkaar. Nu staan er overal half afgebouwde woonwijken te vervallen en zijn de meeste bouwbedrijven failliet.

  reageer
 • Maarten

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Het toelaten van projectontwikkelaars heeft prijsstijging en vestiging van "rijken" in de hand gewerkt. Projectontwikkelaars hadden van begin af aan buiten Oosterwold gehouden moeten worden. Wat je zie ziet zijn tientallen projecten die verdacht veel op normale woonwijkjes lijken met dito prijzen. En ja, vooral daar wordt door "rijken" op ingetekend. Met als gevolg veel hogere taxatiewaarden. Als Rijk en gemeente dat niet verhogen, dan gaat een projectontwikkeling er met de winst vandoor.

  reageer
 • Waterwijker

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Dat op luxe goederen marktwerking van toepassing is, kan ik begrijpen.
  Maar in geval van eerste levensbehoeften zoals huisvesting, voedsel en mobiliteit maak je er de maatschappij mee kapot.

  Die ontwikkelt zich daardoor steeds meer tot een kastenstelsel.
  Politiek, "projectontwikkelaars" en andere grootverdieners met volledige zeggenschap over alles en iedereen aan de ene kant en de gewone bevolking aan de andere.

  reageer
 • Ko

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Ik zou zeggen Tebbie dan he

  reageer
 • peter van den bemt

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Lekker makkelijk om, nu hij zijn handen er los van heeft, op afstand kritiek te leveren. Nota bene op iets waarvan hijzelf, impliciet de ondoordachtheid van dit vrije wonen, de grondlegger is geweest. De beste grap vind ik dat Duivesteijn meent dat de gemeente transparant moet zijn. Hij die de Floriade, eigenlijk gewoon de woonwijk, erin gerommeld heeft in volle zwijgzaamheid. Want informatie prijsgeven, zou het proces verstoren. Het had waarschijnlijk inderdaad verstoord wat hij wilde: een woonwijk. En met het volhouden van dat zwijgzame, krijgt de gemeente wat ze wil: een woonwijk.

  reageer
 • Balthazar

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Als aanstichter van dit volslagen idiote Oosterwold gebeuren moet Duivesteijn zich heel diep schamen. Dat krijg je met die wethouders die niet uit Almere komen en nul binding met de stad hebben. Zie ook de Floriade waar een verdwaalde Fries (Mulder, ook PvdA) Almere mee opgezadeld heeft. Stop mat die wethouders van buiten Almere. In een stad met ruim 200.000 inwoners zijn toch wel 5 of 6 capabele bestuurders te vinden?

  reageer
 • Stephan

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Laten we eerlijk zijn, 80% van de huidige cq toekomstige bewoners speculeren op een prijsstijging en denken zo snel goed te verdienen. De zogenaamde gelukszoekers of zijn deze kopers bereid om in de toekomst bij verkoop ook slechts 15% van de grondprijs door te berekenen aan de kopers? Want zoals al genoemd, de EUR 74 staat in zijn geheel niet in verhouding tot de EUR 400 een paar kilometer verderop. Dit is nu wat je noemt krokedillentranen.

  reageer
 • Stephan

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Beste Stefan, ga naar een voorlichtingsavond en je hoort dat er drie soorten kopers zijn in Oosterwold waarvan de gelukszoekers de grootste deel vertegenwoordigen. Die verwachten, en dat kan ik best begrijpen, een flinke winst te kunnen behalen in de toekomst. Het zijn de woorden en cijfers van de voorlichters zelf....ben daar geweest maar ga never-nooit in Oosterwold wonen.

 • Stefan

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Op welk onderzoek baseer jij je? Of heb je zelf veldonderzoek gedaan om op die 80% te komen?

 • Juist

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Het is toch heel simpel op te lossen, de grondprijs weer omlaag en een afspraak dat de eerste 50 % waarde stijging van de woning voor de gemeente is. Of nee dit wil de op geld beluste nieuwe bewoner natuurlijk niet, wel spotgoedkoop wonen maar niet delen!

  reageer
 • Jessica

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  De communicatie is natuurlijk naatje. Maar mensen, het is natuurlijk nog altijd een m2-prijs die ver onder de prijs ligt die je elders in Almere (of Nederland) betaalt. Dus niet zeuren dat het alleen maar voor de rijken is.

  reageer
 • Geinteresseerd

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Ik denk dat jij (zoals zovelen) je blind staart op M2 prijs. In Oosterwold komen er bovenop die prijs nog een heleboel kosten bij voor de initiatiefnemer die er uiteindelijk voor zorgen dat het verschil wel meevalt. Los daarvan heb je ook nog te maken jaarlijks/maandelijks terugkerende kosten voor onderhoud aan de kavelweg, riolering en andere door jezelf gerealiseerde openbare voorzieningen.

 • Almere1

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Laten ze eerst maar wat voor de mensen doen die al jaren wachten op sociale huurwoning. Deze mensen hebben op dit moment helemaal geen kans.

  reageer
 • Kweenie maar

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  1. Inmiddels betaald de gemeente een aantal voorzieningen die de bewoners zelf jadden moeten betalen. Daar hoor je adri en de bewoners niet over.
  2. Wat als de bewoners zelf hun optrekje verkopen ? Wedden dat ze dan meer winst behalen dan wat ze nu meer moeten betalen. En daar hoor ik nog veel minder over.
  3. Verschil met andere grondprijzen is nog steeds groot genoeg.
  4. Weigeren banken dat extra leenbedrag ? Zo ja dan heb je toch weer boven je eigen mogelijkheden wat willen kopen

  reageer
 • Kweeookniet maar

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  1. De gemeente betaalt tot nu toe helemaal niets.
  2. Dat zie ik zo net nog niet. Daar wonen betekent ook het onderhoud aan de kavelweg en het riool betalen. Los nog van het onderhoud aan het stuk grond die voor landbouw bestemd is. Daarbij komen nog de kosten voor geluidsonderzoek, eventueel een check op slagschaduw vanuit de windmolens aan de overkant etc. etc.
  3. Je staart je blind op de grondprijs, dat is slechts een onderdeel van de kosten.
  4. Je hebt een plan gemaakt op basis van een prijs die gecommuniceerd is door de gemeente. Voor deze prijs paste het waarschijnlijk prima binnen de mogelijkheden. Het is nogal logisch dat als de prijs zo drastich omhoog gaat, het voor een aantal mensen ineens niet meer gaat lukken. Bij een normale kavel kun je de koop binnen een aantal weken rond hebben. In Oosterwold is dat absoluut niet het geval. Ik snap jouw punt dat je wil maken dus niet echt.

 • Anna

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Volgens mij is de prijs gestegen voor de aanleg van wegen, riool aanleg.
  De gemeente had beloofd om daar mee te helpen....

  reageer
 • Tegengas

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Niet voor dit gedeelte van Oosterwold, waarschijnlijk wel voor fase 2, aan de andere kant van de A27. Dus ondanks de prijsverhoging voor dit gedeelte liggen alle lasten qua aanleg en onderhoud van wegen, alternatieve riolering, publiek groen, etc bij de bewoner

 • John

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Vanaf het pluche reageren en vooral geen verantwoordelijkheid nemen. Goedkoop van Adri die een spoor van financieel verlies achter heeft gelaten. Almere was zijn speeltuin maar wij moeten nog hier wonen en betalen om de problemen op te lossen.

  reageer
 • De Sjaak

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Weer een links project geflopt.
  Het kan in Almere.

  reageer
 • Generaal

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Heb je iets gemist? PvdA is de grootste partij in Almere sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Oosterwold staat los van landelijk beleid.

 • De Sjaak

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Ja Jan, laten we niet vergeten dat de PVDA tijdens de verkiezingen weggevaagd zijn , maar ze zijn door de linkse baantjes carrousel nog steeds overal te vinden op hoge bestuursfuncties als burgermeesters dijkgraven enz enz om daar de boel te blijven verzieken!

 • Jan

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Juist weer zon links PvdA project. Ze geven die grond voor appel en een ei weg. Nu ze waker worden op het gemeentehuis gaan ze weer piepen. Rare partij die PvdA.

 • Bert

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Tja weer een goed moment om na te denken op wie je stemt

  reageer
 • Pe

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Onbekwaam maakt onbetrouwbaar, de huidige politiek ten voeten uit.

  reageer
 • Klaas

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Gewoon niet zeuren mensen betalen of terug naar je flatje op drie hoog

  reageer
 • Djon

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Wat?
  Het leek ons ideaal,helaas zitten we in een (a)sociale huurwoning,en kunnen dit niet betalen..

 • Harry

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Die oud(e) pvda-wethouders hebben toch wel vaak nog een mening zeg. Ze strooien er de laatste tijd behoorlijk mee. Lekker voor die twee jonkies die er nu zitten.

  reageer
 • Faerie

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Hahaha wat denkt Adri? Het is altijd alleen maar bereikbaar geweest voor mensen met een dikkere portemonnee! Zelfs met de laagste grondprijs was dat niet haalbaar voor mensen met een laag of lager inkomen. Je moet zoveel zelf bekostigen en (laten) regelen.

  reageer
 • Geinteresseerd

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Ik ken anders genoeg mensen zonder dikke buidel die daar nu prima wonen...

 • Henkey

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  is toch nog een schijntje een kilometer verder in hout en nobelhorst is de grondprijs om en nabij de €400,00 p/m2 ook daar wonen mensen met een ruim modaal inkomen

  reageer
 • Well

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Gelukkig hebben ze daar wel een lagere energie rekening als de door hun gevreesde gewone burger.

  reageer
 • Frits

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Goedkoop van Adri Duijvestein die Almere met heel wat problemen heeft opgezadeld. En aanstellerij van de mensen die lopen te klagen. Als het brood duurder wordt ga ik ook niet bij de bakker zeuren omdat ik eigenlijk van plan was in de toekomst nog een brood te kopen en daarom de oude prijs wil. Dingen worden duurder, ook bouwkosten en een goede bouwheer (ook al is dat een particulier) houdt daar rekening mee.

  reageer
 • Geinteresseerd

    Wo 20 februari Woensdag 20 februari

  Frits, Je moet je voorstellen dat jij in de winkel het brood pakt en in de rij gaat staan. De rij duurt echter een half jaar! Als je bij de kassa aankomt is het brood ineens 80% duurder. Ik denk dat jij dit ook niet fijn zou vinden.

  Ik ben ook benieuwd naar de problemen waarmee Adri Almere heeft opgezadeld? Ik ken de beste man niet, maar zijn argumenten lijken me steek houden.

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert