Deze projecten gaan mogelijk niet door vanwege de stikstofregels

FLEVOLAND • Di 24 september 2019 | 14:22 • Dinsdag 24 september 2019 | 14:22

De aanleg van zonneparken in Zeewolde, nieuwbouwprojecten in Dronten en de aanleg van de Zeeheldenbuurt op Urk. Dat is een aantal projecten dat mogelijk in de knel komt door de stikstofproblematiek. In totaal staan er ruim 230 projecten op de lijst die door de provincie is gepubliceerd.

In het document worden de projecten niet bij naam genoemd. Dat komt omdat de gevolgen van de strengere stikstofregels nog niet exact duidelijk zijn. Van een aantal gemeenten is wel duidelijk welke projecten in de gevarenzone zitten:

Gemeente Urk
- De toekomstige buitendijkse haven.
- Het binnendijkse bedrijventerrein, dat is gekoppeld aan de toekomstige buitendijkse haven.
- De nieuwe Zeeheldenwijk, voorheen Schokkerhoek.

Zes andere projecten die mogelijk in gevaar komen, wil de gemeente nog niet noemen omdat er nog veel onzekerheid is.

Gemeente Dronten
- Uitbreidingen voor veehouderijen.
- Woningbouw. Het gaat onder meer om de projecten Swifterbant-Zuid, de ontwikkeling van de huidige locatie van de Flevomanege, herontwikkeling van de voormalige locatie van tuincentrum De Boeg, Hanzekwartier en de Graafschap fase twee.
- Nieuwe Natuur, de aanleg van 70 hectare nieuwe natuur aan de Oostkant van Dronten.
- Windplan Groen, de aanleg van 89 windturbines in Lelystad en Dronten.

Gemeente Zeewolde
- Een uitbreiding van industrieterrein Trekkersveld.
- Een verdere invulling van Trekkersveld, kavels die nog leeg zijn.
- Nieuwbouw in de Polderwijk.
- De aanleg van zonneparken.
- Daarnaast een aantal particuliere aanvragen, voor bijvoorbeeld de uitbreiding van een recreatieterrein.

De gemeenten Lelystad en Noordoostpolder willen nog niet vooruitlopen op de zaken. Op de provinciale lijst is te zien dat het in Lelystad onder meer gaat om nieuwbouw van woningen, de aanleg van wegen en vaarwegen en projecten op het gebied van recreatie, evenementen en toerisme. Lelystad Airport werd eerder op een lijst genoemd van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In Noordoostpolder worden landbouwprojecten en een groot aantal woningbouwprojecten genoemd.

De gemeente Almere heeft nog geen namen genoemd. Daar werd eerder al gesproken over de Floriade en het gebied Poort Buitendijks. Op de lijst staan vooral veel woningbouwprojecten met in totaal meer dan 3000 woningen.

Provinciebrede projecten
Ook de provincie wil nog niet vooruitlopen op de zaken. Eerder werd al bekend dat het onder meer gaat om de dijkversterking bij Trintelhaven, langs de Markerwaarddijk en de verbreding van de A6 tussen Almere en Lelystad.

Ook de boomkorvisserij, waarbij met netten over de zeebodem wordt gesleept, kan last krijgen van de strengere regels.

Waar draait het nou allemaal om?

Nederland heeft meerdere beschermde natuurgebieden die zijn aangemerkt als Natura 2000-gebieden. Al jaren is er in die gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) en dat is schadelijk voor de natuur.

De Raad van State oordeelde eind mei dat de overheid de natuur onvoldoende heeft beschermd doordat te gemakkelijk uitbreidingen zijn toegestaan van stallen, snelwegen en industrieterreinen. Door die uitspraak moet de overheid een strenger stikstofbeleid voeren om de natuur beter te beschermen.

De Natura 2000-gebieden van Flevoland zijn:
- IJsselmeer
- Ketelmeer & Vossemeer
- Lepelaarplassen
- Markermeer & IJmeer
- Oostvaardersplassen
- Veluwerandmeren
- Vollenhovermeer (onderdeel van de Wieden en Weerribben)
- Zwarte Meer

Het kabinet vermoedt dat niet bij alle projecten te veel stikstof wordt uitgestoten. Er is alleen nog geen manier om voor grote projecten te berekenen om hoeveel uitstoot het gaat. Dat zorgt ervoor dat het om een voorlopige lijst gaat, die nog kan veranderen.

Woensdag volgt er mogelijk meer duidelijkheid. Dan komt een commissie onder leiding van oud-minister Remkes met een advies om het stikstofprobleem aan te pakken.


In het blauw, geel en groen: de Natura 2000-gebieden

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel