Plan woonwijk Swifterbant-Zuid na bijna jaar vertraging klaar

SWIFTERBANT • Do 27 januari 2022 | 14:44 • Donderdag 27 januari 2022 | 14:44

Het college van de gemeente Dronten heeft een nieuw bestemmingsplan voor de te bouwen woonwijk Swifterbant-Zuid gepresenteerd. In totaal moeten er 700 nieuwe woningen komen in het dorp. Het plan kwam er niet zonder slag of stoot en liep bijna een jaar vertraging op.

Oorspronkelijk zou het bestemmingsplan al in april 2021 klaar zijn, maar toen kwam aan het licht dat een nabijgelegen akkerbouwer geluidsoverlast zou veroorzaken. Volgens wethouder Gerrit Jan Veldhoen is het probleem nu opgelost. "Om de geluidsoverlast van het naastgelegen agrarisch bedrijf tegen te gaan is een geluidswal in het bestemmingsplan opgenomen", vertelt de wethouder. "Ook zou het zo kunnen zijn dat de woningen aan de rand van Swifterbant-Zuid op de eerste en tweede verdieping voorschriften krijgen om geluidswerende maatregelen te treffen." Daarnaast zijn in het nieuwe plan verschillende woningen met de gevel weggedraaid van het agrarisch bedrijf, om zo geluidsoverlast tegen te gaan.

Wegen worden aangepast
Verder wordt de infrastructuur in de omgeving aangepast om Swifterbant-Zuid goed bereikbaar te maken. Zo worden de wegen rondom de wijk binnen de bebouwde kom geplaatst en wordt de snelheidslimiet 50 kilometer per uur. Ook komt er een breed fietspad voor twee richtingen en zijn er twee rotondes in de wijk gepland.

Op 3 maart wordt het bestemmingsplan behandeld in de gemeenteraad.

Onderwerp van discussie
Het bestemmingsplan van Swifterbant-Zuid is al vaak onderwerp van discussie geweest in de gemeenteraad van Dronten. De voorganger van Gerrit Jan Veldhoen, Roelof Siepel, trad af na een opeenstapeling van fouten. Zo besloot hij in juni vorig jaar om een zogenoemd voorbereidingsbesluit te nemen. Dit is een besluit waarbij de hele omgeving van een nieuw bestemmingsplan op slot gaat. Niemand mag dan iets bouwen en ook andere activiteiten worden aan banden gelegd. Ook wilde de toenmalige wethouder vergunningen, bijvoorbeeld voor de bouw van een stal aan de Biddingweg, terugdraaien.

Een deel van de gemeenteraad vond de plannen van Siepel 'stuitend' en eiste zijn aftreden, omdat de raad vond dat de rechten van omliggende agrariërs niet zomaar opzij gezet konden worden vanwege de bouw van een woonwijk. Veel raadsleden vonden dat de wethouder solde met de belangen van de agrariërs. Sommige raadsleden voelden zich gegijzeld, omdat het voornemen van het 'voorbereidingsbesluit' was uitgesproken tijdens een besloten vergadering. Daarom mochten zij er maandenlang niet over praten met de betrokken agrariërs.

Wethouder Siepel treedt af
Uiteindelijk trok de wethouder het plan weer in, maar de problemen rond de aanleg van de wijk bleven zich opstapelen. Complicerende factor was dat de gemeente de optie om de grond voor de wijk te kopen, liet verlopen. De eigenaar verkocht daarop de grond aan een projectontwikkelaar. Het college wilde vervolgens het bestemmingsplan in december aan de raad voorleggen, maar ook dat mislukte doordat een externe adviseur, die de regie had overgenomen, plotseling vertrok. De gemeenteraad was er klaar mee. Siepel kondigde daarop begin september 2021 zijn aftreden aan.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel