Raadsakkoord Lelystad: Dit moet er de komende 4 jaar gebeuren

LELYSTAD • Ma 27 juni 2022 | 18:01 • Maandag 27 juni 2022 | 18:01

Het raadsakkoord in Lelystad voor de komende 4 jaar is afgerond en alle veertien politieke partijen steunen het. Dinsdagavond wordt het gepresenteerd. Maar wat staat er in? En waar kunnen de partijen het niet over eens worden?

Het is voor het eerst dat er in een Flevolandse gemeente wordt gewerkt met een raadsakkoord. Er staat in waar alle partijen het over eens zijn dat er de komende vier jaar moet gebeuren. Ook staat er in hoe er met elkaar wordt omgegaan en wat bijvoorbeeld de rol van de wethouder is bij deze nieuwe manier van werken.

In het raadsakkoord staat een aantal onderdelen, de eerste is bereikbaarheid. Lelystad moet groeien en daarmee ook beter bereikbaar zijn. Daarom wil de de raad treinstation Lelystad Zuid realiseren. Daarbij wordt aangegeven dat Lelystad Centrum wel een intercity station moet blijven. Ook staat de raad achter de komst van Lelystad Airport en de aanleg van de Lelylijn.

Nieuwbouw basisscholen
Wat betreft onderwijs vindt de raad het erg belangrijk dat er vaart wordt gemaakt met de nieuwbouw van basisscholen. Al in 2019 werd geconcludeerd dat verschillende basisscholen in de stad verouderd zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De nieuwbouw liep, om verschillende redenen, vertraging op. Ook heeft de raad als doel dat in 2025 het lerarentekort is gedaald tot het niveau van het landelijk gemiddelde.

Meer groen, minder afval
Lelystad moet zich steeds meer gaan profileren als 'hoofdstad van de nieuwe natuur'. Daarom moet in de stad nog meer groen zichtbaar zijn. De gemeenteraad hoopt hiermee een plek te bemachtigen in de top-5 van de meest groene gemeenten van Nederland. De uitbereiding van de vuilstort buiten de huidige vergunning wordt daarom niet toegestaan.

De economische groei van de stad mag niet ten koste gaan van de groene leefomgeving. Daarom moet er zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van zonne-energie op daken, voordat er aan landbouwgrond wordt gedacht. De vestiging van sterk milieuverontreinigende bedrijven wordt niet toegestaan. Landbouw en veeteelt daarentegen moet behouden en versterkt worden, met oog voor duurzaamheid en dierenwelzijn. Ook zou ieder kind ten minste één keer met school op een boerderij moeten langsgaan.

Lelystad Evenementenstad
De stad moet een ware evenementenstad worden als het aan de raad ligt. Daarom wil ze meer jaarlijks terugkerende evenementen en concerten aantrekken zoals HISWA. Ook wil ze dit jaar al coulanter omgaan met vergunningen voor horeca en evenementen en met aanpassingsverzoeken van functies van winkelpanden, terrasgebieden en openingstijden. Binnen één jaar wordt een integrale Horecavisie opgesteld.

Wonen
Bij nieuwbouw moet er ruimte zijn voor zelfbouw, CPO’s en creatieve woonvormen. Met ingang van 1 januari 2023 wordt bij de verkoop van bouwgrond in de voorwaarden een uiterste realisatietermijn opgenomen. Verder kiest de raad ervoor om niet meer en niet minder statushouders te huisvesten dan de taakstelling van het Rijk, zodat er voor iedereen voldoende kans is op een woning.

In 2022 wordt een voorstel tegemoet gezien voor een locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten. In 2023 wordt deze huisvesting gerealiseerd. Direct na de realisatie wordt het handhavend optreden tegen illegale kamerverhuur geïntensiveerd.

Voorzieningen
De raad wil dat er specifiek aandacht is voor voorzieningen voor jeugd en jongeren. Dat komt naar voren in het uitroepen van Lelystad in 2026 tot meest kind- en jeugd vriendelijke stad van Nederland. Jongeren zullen meer betrokken worden bij de besluitvorming. Ook moeten leerlingen dichtbij hun school bewegingsonderwijs kunnen volgen. Daarom moet er in 2024 een voorstel voor een passende sportaccommodatie in de buurt van Porteum zijn.

"Lelystad is nog steeds teleurgesteld over de sluiting van het ziekenhuis en vindt dat een stad van deze omvang een volwaardig zorgaanbod moet hebben," staat in het raadsakkoord. Hieronder wordt in ieder geval verstaan een 24/7 eerste hulpaanbod, geboortezorg en apotheekvoorziening. De raad verwacht dat het College hier een strategie en plan voor ontwikkelt.

Om het stadshart aantrekkelijker te maken moet er een mix zijn van wonen, werken, winkelen en uitgaan. Daarom is het streven de leegstand met 30 procent te verminderen en wordt er een plan gemaakt om de openbare ruimte op te knappen. Ook de zaterdagmarkt in het centrum mag uitbreiden. Wat de exacte grenzen van het stadshart zijn moet nog worden bepaald. Verder wil de raad het bij één coffeeshop houden in de stad.

Armoede
De komende raadsperiode is er bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren die in armoede opgroeien. Er wordt hierbij aangesloten op het het landelijk beleid. Het doel: het aantal kinderen dat in Lelystad in armoede opgroeit is in 2026 minimaal gehalveerd.

Niet akkoord
Waar de raad het niet samen over eens kon worden is opgenomen in het raads-niet-akkoord. Het gaat daarbij om wel of geen vestiging van een asielzoekerscentrum, het afschaffen van de hondenbelasting en het zichtbaar dragen van religieuze uitingen in publieke functies. Ook kwamen ze er niet samen uit of er een tegenprestatie moet worden geleverd bij het ontvangen van een bijstandsuitkering. Dat betekent dat er opnieuw over gedebatteerd moet worden mocht hier een voorstel over komen in de raad.

Wethouders
Tot slot zijn er in het raadsakkoord afspraken gemaakt over de rol van de wethouder de komende vier jaar. Een wethouder ‘is van de hele raad’ en heeft dus geen “eigen” fractie meer. Hij of zij is toegankelijk voor alle fracties en kan op uitnodiging bij alle fractie-overleggen aanwezig zijn. Naar buiten treedt de wethouder op als vakwethouder (bijvoorbeeld wethouder Sport) en niet als wethouder namens een partij.

Wie de beoogde wethouders zijn zal dinsdagavond tijdens de raadsvergadering worden besproken.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel